Често задавани въпроси
There are no translations available.

1. Кой може да участва в конкурс за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”?

В обявяваните от Държавна агенция „Национална сигурност” конкурси може да участва всеки български гражданин, отговарящ на общите, специфични и допълнителни изисквания, описани в съответното съобщение за конкурс.

 

2. При подаване на заявление за участие в конкурс какви предварително подготвени документи са ми необходими?

Необходимите документи за кандидатстване за участие в конкурс са следните:

  • копие на лична карта;
  • нотариално заверено копие на диплома за завършено образование (при издадена диплома от чуждо учебно заведение - удостоверителен документ от компетентен орган за признато в Република България образование);
  • свидетелство за съдимост;
  • документи, удостоверяващи, че срещу кандидата не се води наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (1. служебна бележка от Национална/Окръжна следствена служба; 2. удостоверение от районна и окръжна /градска/ прокуратура);
  • копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж

Възможно е в съобщението за конкурса да се изискват и други допълнителни документи, извън гореизброените.

 

3. Кога и къде следва да подам необходимите документи за участие в конкурс?

В съобщението за конкурса се посочват мястото и часа за подаване на документите за участие.