Конкурси по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
There are no translations available.

 - С изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” в Държавен вестник, брой 14 от 2015 г. постъпването на държавна служба в Агенцията се предхожда от конкурс, който се обявява със заповед.

- Информация за конкурса се обявява чрез съобщение на интернет страницата на ДАНС.

- Разходите за провеждане на медицинските прегледи и изследвания, както и за издаването на необходимите документи за постъпване в ДАНС, са за сметка на кандидатите.

Уважаеми кандидати, при подаване на необходимите документи, описани в съобщението за обявяване на конкурс, носете със себе си попълнени собственоръчно и документите по приложения образец, които можете да изтеглите от тук:

 

Обявени конкурси:

КОНКУРС за назначаване на държавни служители по член 43, алинея 1 точка 1 от ЗДАНС в Държавна агенция „Национална сигурност” (заповед на председателя на ДАНС рег. № ЧР-з-710/07.11.2019г.)