Сътрудничество

 

Държавна агенция "Национална сигурност" изпълнява своите задачи във взаимодействие с компетентните български органи и осъществява активно международно сътрудничество на двустранна и многостранна основа със специални служби и компетентни органи на държавите от ЕС и НАТО, както и на други страни.

Агенцията е партньор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

ДАНС е член на организацията Европейски партньори срещу корупцията (ЕРАС) и на Мрежата от звена за контакт срещу корупцията (EACN).

Агенцията подкрепя Програмата на развитие към ООН (UNDP) и Службата на ООН срещу наркотиците и престъпността (UNODC) в организираната от тях кампания "Твоето НЕ има значение! (Your NO Counts!)" за засилване на обществената нетърпимост към корупцията.