Стратегически документи

 

alt Стратегия за Национална сигурност на Република България (PDF)

alt Стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз (PDF)

alt Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз (PDF)

alt Стратегическа концепция за отбраната и сигурността на държавите-членки на НАТО (PDF)