„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  (926612)

Номер на поръчката:

01666-2019-00012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация.

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация  по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация;- Обособена позиция № 2 – „Монитор”;- Обособена позиция № 3 – „Принтер”;- Обособена позиция № 4 – „Принтери и мултифункционални устрайства”;- Обособена позиция № 5 – „Копирна машина.

Краен срок за получаване на оферти:

13/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

 Съобщение за провеждане на жребий

 (Публикувано на 07.10.2019 г., 10.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Решение

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 11.11.2019 г., 11.00 часа)

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926799)

Номер на поръчката:

01666-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

„Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация” разделена на 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Захранване I”; Обособена позиция № 2 „Захранване II” Обособена позиция № 3 „Оптична мрежова карта”; Обособена позиция № 4 „Твърд диск I”; Обособена позиция № 5 „Твърд диск за вграждане в дисков масив”; Обособена позиция № 6 „Други компоненти”.

Краен срок за получаване на оферти:

11/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:32 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:33 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:35 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 17:25 часа)

Протокол № 1  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:28 часа)
Протокол № 2  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:30 часа)
Доклад  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:32 часа)
Решение за определяне на изпълнител и прекратяване на обособена позиция № 6  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:33 часа)
Обявление за възложена поръчка  (Публикувано на 07.11.2019 г., 18:14 часа)
   

 

 
Доставка на компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

 

Документ:

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927390)

Номер на поръчката:

01666-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуер – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютри и хардуер – по спецификация, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Преносими компютри и дискове“ – общо 6 бр. Обособена позиция № 2 „Дисков масив“ - 1 бр Обособена позиция № 3 „Fiber channel интерфейс“ - 2 бр. Обособена позиция № 4 „SAN комутатор“ - 1 бр. Обособена позиция № 5 „Сървърни конфигурации“ - 3 бр. Обособена позиция № 6 „Компютърни конфигурации“ – общо 21 бр. Обособена позиция № 7 „Сървър тип А1“ - 3 бр. Обособена позиция № 8 „Сървър тип А2“ - 1 бр. Обособена позиция № 9 „Сторидж сървър“ – 1 бр. Обособена позиция № 10 „Настолен компютър (бизнес клас)“ - 85 бр. Обособена позиция № 11 „Преносим компютър“ - 10 бр.

Краен срок за получаване на оферти:

17/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:02 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:03 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:19 часа)

Разяснение

 (Публикувано на 09.09.2019 г., 18:05 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 Решение

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 
Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920918)

Номер на поръчката:

01666-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС”

Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Тонер касети и фотокондуктори „HP” с общ брой артикули - 941; Обособена позиция № 2 „Фотокондуктори „LEXMARK” с общ брой артикули – 210. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 3 „Други тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника” с общ брой артикули -194 на стойност 20 833.33 лева без ДДС по реда, валиден за индивидуалната и стойност (директно по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), като общата и стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката). Количествата по обособените позиции са ориентировъчни и зависят от предложените офертни цени.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/07/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:28 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:29 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:33 часа)

еЕЕДОП

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:49 часа)

Разяснения

 (Публикувано на 10.07.2019 г., 17:37 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 23.08.2019 г., 17:00часа)

 Решение

 (Публикувано на 23.08.2019 г., 17:00часа)

 Договор

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 Договор

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 
"Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност"

Име:

Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Описание:

 Обществената поръчка за доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” е в съответствие с техническата спецификация и посочените условия на Възложителя 

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 02.07.2019 г., 16:50 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 22/07/2019 г. до 17:30

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 (Публикувано на 16.07.2019 г., 10:57 часа)

Приложения към обява

 (Публикувано на 02.07.2019 г., 16:50 часа)

Разяснения

 (Публикувано на 10.07.2019 г., 17:32 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 31.07.2019 г., 12:00 часа)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 24