„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  (926612)

Номер на поръчката:

01666-2019-00012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация.

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация  по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация;- Обособена позиция № 2 – „Монитор”;- Обособена позиция № 3 – „Принтер”;- Обособена позиция № 4 – „Принтери и мултифункционални устрайства”;- Обособена позиция № 5 – „Копирна машина.

Краен срок за получаване на оферти:

13/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

 Съобщение за провеждане на жребий

 (Публикувано на 07.10.2019 г., 10.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Решение

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 11.11.2019 г., 11.00 часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 07.01.2020 г., 11.20 часа)

 договор

 (Публикувано на 07.01.2020 г., 11.20 часа)

 договор

 (Публикувано на 07.01.2020 г., 11.20 часа)

 Обявление за приключен договор

 (Публикувано на 23.01.2020 г., 14.45 часа)

Обявление за приключен договор

(Публикувано на 20.03.2020 г., 14.45 часа)

 
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти
Обществени поръчки

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948234)

Номер на поръчката:

01666-2019-0018

Процедура:

Открита процедура

Име:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти.

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги, с оглед обезпечаване на дейността на Агенцията в участието й по международни проекти.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

13/01/2020 17:30

 Решение за откриване

 (Публикувано на 12.12.2019 г., 17:02 часа)

 Обявление за поръчка

 (Публикувано на 12.12.2019 г., 17:02 часа)

 Документация

 (Публикувано на 12.12.2019 г., 17:02 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 12.12.2019 г., 17:02 часа)

 Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (отваряне на ценовите предложения)

 (Публикувано на 11.02.2020 г., 17.00 часа)

 Съобщение по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП (жребий)

 (Публикувано на 24.02.2020 г., 17.30 часа)

 Протокол

(Публикувано на 10.03.2020 г., 13.52 часа) 

 Протокол

 (Публикувано на 10.03.2020 г., 13.52 часа) 

 Доклад

 (Публикувано на 10.03.2020 г., 13.52 часа) 

 Решение

 (Публикувано на 10.03.2020 г., 13.52 часа) 

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 30.06.2020 г., 14.52 часа)

Договор

 (Публикувано на 30.06.2020 г., 14.52 часа)

 

 

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926799)

Номер на поръчката:

01666-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

„Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация” разделена на 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Захранване I”; Обособена позиция № 2 „Захранване II” Обособена позиция № 3 „Оптична мрежова карта”; Обособена позиция № 4 „Твърд диск I”; Обособена позиция № 5 „Твърд диск за вграждане в дисков масив”; Обособена позиция № 6 „Други компоненти”.

Краен срок за получаване на оферти:

11/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:32 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:33 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:35 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 17:25 часа)

Протокол № 1  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:28 часа)
Протокол № 2  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:30 часа)
Доклад  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:32 часа)
Решение за определяне на изпълнител и прекратяване на обособена позиция № 6  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:33 часа)
Обявление за възложена поръчка  (Публикувано на 07.11.2019 г., 18:14 часа)
 Обялвление за възложена поръчка  (Публикувано на 06.01.2020 г., 14:52 часа)
 Договори  (Публикувано на 06.01.2020 г., 14:55 часа)
Обявление за приключил договор  (Публикувано на 24.02.2020 г., 17:45 часа)
Обявление за приключил договор   (Публикувано на 26.02.2020 г., 17:28 часа)
Обявление за приключил договор   (Публикувано на 11.05.2020 г., 12:49 часа)

 

 
Доставка на компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

 

Документ:

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927390)

Номер на поръчката:

01666-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуер – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютри и хардуер – по спецификация, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Преносими компютри и дискове“ – общо 6 бр. Обособена позиция № 2 „Дисков масив“ - 1 бр Обособена позиция № 3 „Fiber channel интерфейс“ - 2 бр. Обособена позиция № 4 „SAN комутатор“ - 1 бр. Обособена позиция № 5 „Сървърни конфигурации“ - 3 бр. Обособена позиция № 6 „Компютърни конфигурации“ – общо 21 бр. Обособена позиция № 7 „Сървър тип А1“ - 3 бр. Обособена позиция № 8 „Сървър тип А2“ - 1 бр. Обособена позиция № 9 „Сторидж сървър“ – 1 бр. Обособена позиция № 10 „Настолен компютър (бизнес клас)“ - 85 бр. Обособена позиция № 11 „Преносим компютър“ - 10 бр.

Краен срок за получаване на оферти:

17/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:02 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:03 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:19 часа)

Разяснение

 (Публикувано на 09.09.2019 г., 18:05 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 Решение

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 06.01.2020 г., 14:45 часа)

 Договори

  (Публикувано на 06.01.2020 г., 14:47 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 24.01.2020 г., 18:02 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 11.03.2020 г., 12:02 часа)

  Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 15.04.2020 г., 16:32 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 28.04.2020 г., 14:06 часа)

 

 

 
Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920918)

Номер на поръчката:

01666-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС”

Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Тонер касети и фотокондуктори „HP” с общ брой артикули - 941; Обособена позиция № 2 „Фотокондуктори „LEXMARK” с общ брой артикули – 210. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 3 „Други тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника” с общ брой артикули -194 на стойност 20 833.33 лева без ДДС по реда, валиден за индивидуалната и стойност (директно по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), като общата и стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката). Количествата по обособените позиции са ориентировъчни и зависят от предложените офертни цени.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/07/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:28 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:29 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:33 часа)

еЕЕДОП

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:49 часа)

Разяснения

 (Публикувано на 10.07.2019 г., 17:37 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 23.08.2019 г., 17:00часа)

 Решение

 (Публикувано на 23.08.2019 г., 17:00часа)

 Договор

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 Договор

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 25.10.2019 г., 16:30часа)

 Обявление за приключен договор

 (Публикувано на 05.12.2019 г., 16:30часа)

 Oбявление за приключен договор

 (Публикувано на 08.01.2020 г., 17:00 часа)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 24