Доставка на компютри и хардуерно оборудване - по спецификация PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   
Понеделник, 15 Юли 2019г. 15:30ч.

 

Документ:

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927390)

Номер на поръчката:

01666-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуер – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютри и хардуер – по спецификация, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Преносими компютри и дискове“ – общо 6 бр. Обособена позиция № 2 „Дисков масив“ - 1 бр Обособена позиция № 3 „Fiber channel интерфейс“ - 2 бр. Обособена позиция № 4 „SAN комутатор“ - 1 бр. Обособена позиция № 5 „Сървърни конфигурации“ - 3 бр. Обособена позиция № 6 „Компютърни конфигурации“ – общо 21 бр. Обособена позиция № 7 „Сървър тип А1“ - 3 бр. Обособена позиция № 8 „Сървър тип А2“ - 1 бр. Обособена позиция № 9 „Сторидж сървър“ – 1 бр. Обособена позиция № 10 „Настолен компютър (бизнес клас)“ - 85 бр. Обособена позиция № 11 „Преносим компютър“ - 10 бр.

Краен срок за получаване на оферти:

17/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:02 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:03 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:19 часа)

Разяснение

 (Публикувано на 09.09.2019 г., 18:05 часа)

 

 

 

 

 

 

Последна промяна от Понеделник, 09 Септември 2019г. 17:08ч.
 
Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920918)

Номер на поръчката:

01666-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС”

Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника за нуждите на ДАНС” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Тонер касети и фотокондуктори „HP” с общ брой артикули - 941; Обособена позиция № 2 „Фотокондуктори „LEXMARK” с общ брой артикули – 210. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 3 „Други тонер касети, мастилени глави, ленти, фотокондуктори и консумативи за принтерна и копирна техника” с общ брой артикули -194 на стойност 20 833.33 лева без ДДС по реда, валиден за индивидуалната и стойност (директно по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), като общата и стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката). Количествата по обособените позиции са ориентировъчни и зависят от предложените офертни цени.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/07/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:28 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:29 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:33 часа)

еЕЕДОП

 (Публикувано на 08.07.2019 г., 17:49 часа)

Разяснения

 (Публикувано на 10.07.2019 г., 17:37 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 23.08.2019 г., 17:00часа)

 Решение

 (Публикувано на 23.08.2019 г., 17:00часа)

 
"Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност"

Име:

Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Описание:

 Обществената поръчка за доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” е в съответствие с техническата спецификация и посочените условия на Възложителя 

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 02.07.2019 г., 16:50 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 22/07/2019 г. до 17:30

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 (Публикувано на 16.07.2019 г., 10:57 часа)

Приложения към обява

 (Публикувано на 02.07.2019 г., 16:50 часа)

Разяснения

 (Публикувано на 10.07.2019 г., 17:32 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 31.07.2019 г., 12:00 часа)

 
Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.C01

Документ:

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС) (923727)

Номер на поръчката:

01666-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.CO1 по фонд Вътрешна сигурност, съфинансиран от ЕС

Описание:

Комплексната услуга включва логистично и техническо обезпечаване, хотелско настаняване, изхранване, осигуряване на зала и оборудване /озвучаване и презентационна техника/, кафе-паузи, транспорт на територията на страната, за провеждане на 6 обучения по проект BG65ISNP001-6.006-0002.C01

Краен срок за получаване на оферти за участие:

28/08/2019 17:30

Документация за участие:

  (Публикувано на 25.07.2019 г., 11:45 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 15:45 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 16:25 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 20.08.2019 г., 17:25 часа)

 
„Организиране на срещи/обучения”по проектBG65ISNP001-5.012 - 0006

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916724)

Номер на поръчката:

01666-2019-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Организиране на срещи/обучения” по проектBG65ISNP001-5.012 – 0006

 

Описание:

Организиране на срещи/обучения” по проектBG65ISNP001-5.012 – 0006„Информационни кампании за повишаване на осведомеността от последиците от радикализацията“ по договор № 812108-91/12.10.2017г. „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления“ /Дейност 4.7., съгласно ИГРП за 2017г. на Национална програма по Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз по:

Дейност 1„Провеждане на срещи на територията на Р България за информираност на обществото за последиците от радикализацията и превенция“,в следните административни области в страната - Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково – брой обучения 10;

-   Дейност 4 „Провеждане на обучения относно разпознаване на признаци за активна и пасивна радикализация“ - гр. София – брой обучения 4;

-   Дейност 6 „Провеждане на обучения по разработената програма“ - гр. София – брой обучения 4.

Краен срок за получаване на оферти:

19/07/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 13.30 часа)

 протокол

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 доклад

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 решение

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.30 часа)

 

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 23