Доставка на нови тонер касети (консумативи) за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Публично състезание с предмет "Доставка на нови тонер касети (консумативи) за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции"

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

11.10.2016 г., 17:30 ч.

Решение   (Публикувано на 14.09.2016 г., 11:00 ч.)
Обявление   (Публикувано на 14.09.2016 г., 11:05 ч.)
Документация   (Публикувано на 14.09.2016 г., 11:10 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 14.09.2016 г., 11:15 ч.)

Разяснение № 1  

 (Публикувано на 19.09.2016 г., 17:25 ч.)

Разяснение № 2  

 (Публикувано на 21.09.2016 г., 15:25 ч.)

Разяснение № 3  

 (Публикувано на 29.09.2016 г., 17:11 ч.)

Разяснение № 4  

 (Публикувано на 29.09.2016 г., 17:12 ч.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения  

 (Публикувано на 24.10.2016 г., 17:32 ч.)

 Протокол  

 (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:03 ч.)

 Решение  

 (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:10 ч.)

 Договори:  

 

 договор № ФС-18-412  

  (Публикувано на 06.01.2017 г., 17:12 ч.)

 договор № ФС-18-413  

 (Публикувано на 06.01.2017 г., 17:16 ч.)

 договор № ФС-18-416  

 (Публикувано на 06.01.2017 г., 17:19 ч.)

 договор № ФС-18-418  

 (Публикувано на 06.01.2017 г., 17:24 ч.)

 Изпълнени договори:  

 

 ФС-18-412  

 (Публикувано на 17.01.2017 г., 10:12 ч.)

 ФС-18-413  

 (Публикувано на 17.01.2017 г., 10:15 ч.)

 ФС-18-416  

 (Публикувано на 17.01.2017 г., 10:17 ч.)

 ФС-18-418  

 (Публикувано на 17.01.2017 г., 10:20 ч.)

 
„Комплексна услуга по организация на първа експертна среща по проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7150 „Пилотна програма за обмен на данни между звената за информация на пътниците”, съфинансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на Европейския съюз

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Комплексна услуга по организация на първа експертна среща по проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7150 „Пилотна програма за обмен на данни между звената за информация на пътниците”, съфинансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на Европейския съюз с ID 9056456

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

20.09.2016 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 13.09.2016 г., 10:40 ч.)
Документация   (Публикувано на 13.09.2016 г., 10:45 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 13.09.2016 г., 10:50 ч.)

 Разяснение № 1  

 (Публикувано на 19.09.2016 г., 17:28 ч.)

 Протокол  

 (Публикувано на 30.09.2016 г., 17:38 ч.)

 
„Доставка на копирна хартия за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

 

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” с ID 9056065

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

13.09.2016 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 01.09.2016 г., 11:50 ч.)
Документация   (Публикувано на 01.09.2016 г., 11:53 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 01.09.2016 г., 11:58 ч.)

Протокол  

(Публикувано на 07.10.2016 г., 16:28 ч.)

   

 

 
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Продължение...
 
Публична покана с предмет: „Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции” с ID: 9052296
Петък, 08 Април 2016г. 13:33ч.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публична покана с предмет: „Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции” с ID: 9052296

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

21.04.2016 г., 16:00 ч.

Покана с приложения (Публикувано на 08.04.2016 г., 14:50 ч.)
Протокол (Публикувано на 11.05.2016 г., 13:25 ч.)
Договор с "Копи Кан" ООД 

 (Публикуван на 28.06.2016 г., 14:05 ч.)

Договор с "Копи Контрол Къмпани" ЕООД 

(Публикуван на 28.06.2016 г., 14:10 ч.)

Договор с "Илект Бизнес Груп Ко" ЕООД  (Публикуван на 28.06.2016 г., 14:15 ч.)
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 22