Е-поща

Номер на поръчката:

01666-2017-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация

Описание:

„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”, по обособени позиции, както следва: № 1 – „Периферни устройства и носители на информация”; № 2 – „Монитори”; № 3 – „Мултимедийни проектори”; № 4 – „Принтери и мултифункционални устройства”; № 5 – „Специализирани принтери”; № 6 – „Оптични носители”; № 7 – „Режекторен филтър”; № 8 – „Копирна машина висок клас”; № 9 – „Аксесоари и други” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 9 за „Аксесоари и други” по реда, предвиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на стойност 857 лева без ДДС). Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).

Краен срок за получаване на оферти за участие:

28/08/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Решение

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:35 ч.)

Обявление

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:39 ч.)

Документация

(Публикувано на 24.07.2017 г., 16:43 ч.)

 Приложения в Word

 (Публикувано на 08.08.2017 г., 13:03 ч.)

 Протокол

 (Публикувано на 25.09.2017 г., 11:50 ч.)

 Доклад

 (Публикувано на 25.09.2017 г., 11:52 ч. )

 Решение

 (Публикувано на 25.09.2017 г, 11:53 ч.)

 Договор ФС-18-182 с приложения 1, 2,

 

 Договор ФС-18-183 с приложения 1 , 2 , 3,

 

 

 

 
„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация PDF Печат Е-поща

Номер на поръчката:

01666-2017-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация.

 Описание:

Обществената поръчка за доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Комуникационно оборудване за оптични мрежи”- с общ брой артикули 125; Обособена позиция № 2 „Комуникационно оборудване за телефония” – с общ брой артикули 102; Обособена позиция № 3 „Маршрутизатори и комутатори” – с общ брой артикули 815; Обособена позиция № 4 „Аудио аксесоари” – с общ брой артикули 57; Обособена позиция № 5 „Устройства за комуникация” – с общ брой артикули 6; Обособена позиция № 6 „Оборудване и аксесоари за радиостанции” – с общ брой артикули 461; Обособена позиция № 7 „Оборудване за радиорелейна станция” – с общ брой артикули 1.

Краен срок за получаване на оферти

17/08/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 10.07.2017 г., 11:07 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 10.07.2017 г., 11:10 ч.)

Документация

(Публикувано на 10.07.2017 г., 11:12 ч.)

 Протокол

 

(Публикувано на 18.09.2017 г., 17:30 ч.)

 

 Доклад

 

(Публикувано на 18.09.2017 г., 17:32 ч.)

 

 Решение за определяне на изпълнител

 

(Публикувано на 18.09.2017 г., 17:33 ч.)

 

 Договор фс-18-170 с приложения, 1, 2, 3

 (Публикувано на 15.11.2017 г., 17:00 ч.)

 

 

 
Доставка на компютри и хардуер
Понеделник, 19 Юни 2017г. 10:25ч.

Номер на поръчката:

01666-2017-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуер по спецификация

 Описание:

 Предмет на обществената поръчка е „Доставка на компютри и хардуер – по спецификация, по обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Лаптопи”; Обособена позиция № 2 – „Сървъри и хардуер”; Обособена позиция № 3 – „Работни станции”; Обособена позиция № 4 – „Персонални компютри”; Обособена позиция № 5 – „Преносими компютри”;Обособена позиция № 6 – „Сървър”; Обособена позиция № 7 – „Сървърни конфигурации” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 за „Сървърни конфигурации” по реда, предвиден за индивидуалната й стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - на стойност 5 500 лева без ДДС). Отделянето на обособената позиция е извършено при условията на чл. 21, ал. 6, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти

24/07/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 21.06.2017 г., 11:37 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 21.06.2017 г., 11:38 ч.)

Документация (Публикувано на 21.06.2017 г., 11:42 ч.)
Разяснение 1 (Публикувано на 17.07.2017 г., 16:14 ч.)
Разяснение 2 (Публикувано на 17.07.2017 г., 16:17 ч.)
Протокол (Публикувано на 11.08.2017 г., 10:01 ч.)

Доклад

(Публикувано на 11.08.2017 г., 10:01 ч.)
Решение (Публикувано на 11.08.2017 г., 10:01 ч.)
Договор
(Публикувано на 13.10.2017 г., 17:02 ч.)
Договор (Публикувано на 13.10.2017 г., 17:03 ч.)
 
„Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции
Вторник, 30 Май 2017г. 08:17ч.

 

Номер: 01666-2017-0001
Процедура: Публично състезание
Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка на нови тонер касети и мастилени глави за принтерна и копирна техника Hewlett-Packard”; 2. Обособена позциция № 2 „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори за принтерна и копирна техника Lexmark”; 3. Обособена позиция № 3 „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори за принтерна и копирна техника Brother”; 4. Обособена позиция № 4 „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за друга принтерна и копирна техника”, 5. Обособена позиция № 5 „Доставка на фотокондуктори, разни – по спецификация” - на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението по реда предвиден за индивидуалната й стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП)

Краен срок за получаване на оферти:

26/06/2017 17:30

 

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)

Документация: (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)
Разяснение № 1 (Публикувано на 02.06.2017 г., 11:22 ч.)

 Разяснения № 2       (Публикувано на 05.06.2017 г., 17:12 ч.)

 Разяснения № 3       (Публикувано на 05.06.2017 г., 17:15 ч.)

 Протокол                  (Публикувано на 25.07.2017 г., 15:15 ч.)

 Решение                   (Публикувано на 25.07.2017 г., 15:19 ч.)

Договори                   (Публикувано на 20.09.2017 г., 16:50 ч.)

ФС-18 - 133 и приложения 1-2

ФС -18 - 131 и приложение

ФС - 18 - 132 и приложение

 
„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.
Понеделник, 24 Април 2017г. 13:16ч.
 

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

04.05.2017 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 24.04.2017 г., 15:05 ч.)

Приложения №:

1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14

 

(Публикувано на 24.04.2017 г., 15:15 ч.)

 Протокол    

(Публикувано на 17.05.2017 г., 15:25 ч.)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 24