„Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции
Вторник, 30 Май 2017г. 08:17ч.

 

Номер: 01666-2017-0001
Процедура: Публично състезание
Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка на нови тонер касети и мастилени глави за принтерна и копирна техника Hewlett-Packard”; 2. Обособена позциция № 2 „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори за принтерна и копирна техника Lexmark”; 3. Обособена позиция № 3 „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори за принтерна и копирна техника Brother”; 4. Обособена позиция № 4 „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за друга принтерна и копирна техника”, 5. Обособена позиция № 5 „Доставка на фотокондуктори, разни – по спецификация” - на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението по реда предвиден за индивидуалната й стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП)

Краен срок за получаване на оферти:

26/06/2017 17:30

 

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)

Документация: (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)
Разяснение № 1 (Публикувано на 02.06.2017 г., 11:22 ч.)

 Разяснения № 2       (Публикувано на 05.06.2017 г., 17:12 ч.)

 Разяснения № 3       (Публикувано на 05.06.2017 г., 17:15 ч.)

 Протокол                  (Публикувано на 25.07.2017 г., 15:15 ч.)

 Решение                   (Публикувано на 25.07.2017 г., 15:19 ч.)

Договори                   (Публикувано на 20.09.2017 г., 16:50 ч.)

ФС-18 - 133 и приложения 1-2

ФС -18 - 131 и приложение

ФС - 18 - 132 и приложение

 
„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.
Понеделник, 24 Април 2017г. 13:16ч.
 

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

04.05.2017 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 24.04.2017 г., 15:05 ч.)

Приложения №:

1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14

 

(Публикувано на 24.04.2017 г., 15:15 ч.)

 Протокол    

(Публикувано на 17.05.2017 г., 15:25 ч.)

 
Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Петък, 04 Ноември 2016г. 16:48ч.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" с ID 9058245

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

25.11.2016 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 

 29.11.2016 г.          (Публикувано на 18.11.2016 г., 17:32 ч.)

 

Обява за обществена поръчка (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:10 ч.)
Документация (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:15 ч.)
Образци на документи

(Публикувано на 04.11.2016 г., 17:16 ч.)

Протокол от работата на комисията (Публикувано на 02.12.2016 г., 16:03 ч.)
 
 
„Доставка на външни устройства, материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.

 

Номер на поръчката: 01666-2016-0007
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на външни устройства, материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/11/2016 17:30
 Решение (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)

 Обявление

(Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)
 Документация (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)
 Разяснения  (Публикувано на 09.11.2016 г., 14:20 ч.)
 Протокол   (Публикувано на 28.11.2016 г., 16:10 ч.)
 Решение    (Публикувано на 28.11.2016 г., 16:20 ч.)
Договори:  
 ФС-18-451  (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:49 ч.)
 ФС-18-450 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:52 ч.)
 ФС-18-448 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:58ч.)
 ФС-18-447 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:59 ч.)
Изпълнен договор:   
ФС-18-451  (Публикувано на 24.01.2017 г., 17:40 ч.)
ФС-18-447  (Публикувано на 24.01.2017 г., 17:45 ч.)
ФС-18-450  (Публикувано на 23.02.2017 г., 16:26 ч.)
ФС-18-448  (Публикувано на 08.03.2017 г., 11:56 ч.)
 
Доставка на компютри и хардуер по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публично състезание с предмет "Доставка на компютри и хардуер - по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

17.11.2016 г., 17:30 ч.

Решение (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Обявление (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Документация (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Образци на документи

(Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)

Отговор на запитване (Публикувано на 07.11.2016 г., 17:24 ч.)
Протокол от работата на комисията (Публикувано на 28.11.2016 г., 17:10 ч.)
Решение за избор на изпълнители (Публикувано на 28.11.2016 г., 17:12 ч.)
 Договори:  
 ФС-18-442  (Публикувано на 16.01.2017 г., 17:16ч.)
 ФС-18-443  (Публикувано на 16.01.2017 г., 17:21 ч.)
 Изпълнен договор:  
 ФС-18-442  (Публикувано на 22.02.2017 г., 17:41 ч.)
 ФС-18-443 (Публикувано на 30.03.2017 г., 12:01 ч.)
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 23