Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Петък, 04 Ноември 2016г. 16:48ч.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" с ID 9058245

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

25.11.2016 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 

 29.11.2016 г.          (Публикувано на 18.11.2016 г., 17:32 ч.)

 

Обява за обществена поръчка (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:10 ч.)
Документация (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:15 ч.)
Образци на документи

(Публикувано на 04.11.2016 г., 17:16 ч.)

Протокол от работата на комисията (Публикувано на 02.12.2016 г., 16:03 ч.)
 
 
„Доставка на външни устройства, материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.

 

Номер на поръчката: 01666-2016-0007
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на външни устройства, материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/11/2016 17:30
 Решение (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)

 Обявление

(Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)
 Документация (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)
 Разяснения  (Публикувано на 09.11.2016 г., 14:20 ч.)
 Протокол   (Публикувано на 28.11.2016 г., 16:10 ч.)
 Решение    (Публикувано на 28.11.2016 г., 16:20 ч.)
Договори:  
 ФС-18-451  (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:49 ч.)
 ФС-18-450 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:52 ч.)
 ФС-18-448 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:58ч.)
 ФС-18-447 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:59 ч.)
Изпълнен договор:   
ФС-18-451  (Публикувано на 24.01.2017 г., 17:40 ч.)
ФС-18-447  (Публикувано на 24.01.2017 г., 17:45 ч.)
ФС-18-450  (Публикувано на 23.02.2017 г., 16:26 ч.)
ФС-18-448  (Публикувано на 08.03.2017 г., 11:56 ч.)
 
Доставка на компютри и хардуер по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публично състезание с предмет "Доставка на компютри и хардуер - по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

17.11.2016 г., 17:30 ч.

Решение (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Обявление (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Документация (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Образци на документи

(Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)

Отговор на запитване (Публикувано на 07.11.2016 г., 17:24 ч.)
Протокол от работата на комисията (Публикувано на 28.11.2016 г., 17:10 ч.)
Решение за избор на изпълнители (Публикувано на 28.11.2016 г., 17:12 ч.)
 Договори:  
 ФС-18-442  (Публикувано на 16.01.2017 г., 17:16ч.)
 ФС-18-443  (Публикувано на 16.01.2017 г., 17:21 ч.)
 Изпълнен договор:  
 ФС-18-442  (Публикувано на 22.02.2017 г., 17:41 ч.)
 ФС-18-443 (Публикувано на 30.03.2017 г., 12:01 ч.)
 
Доставка на канцеларски материали - по спецификация за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Публично състезание с предмет "Доставка на канцеларски материали - по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

04.11.2016 г., 17:30 ч.

Решение   (Публикувано на 13.10.2016 г., 16:15 ч.)
Обявление   (Публикувано на 13.10.2016 г., 16:17 ч.)
Документация   (Публикувано на 13.10.2016 г., 16:20 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 13.10.2016 г., 16:25 ч.)

Отговор на запитване   (Публикувано на 21.10.2016 г., 17:40 ч.)
Протокол за допустимост   (Публикувано на 11.11.2016 г., 14:10 ч.)
Съобщение за отваряне на ценови оферти    (Публикувано на 18.11.2016 г., 17:50 ч.)
Протокол от работата на комисията   (Публикувано на 29.11.2016 г., 16:05 ч.)
Решение за избор на изпълнители   (Публикувано на 29.11.2016 г., 16:07 ч.)
 Договори:    
 ФС-18-445    (Публикувано на 18.01.2017 г., 18:00 ч.)
 ФС-18-446    (Публикувано на 18.01.2017 г., 18:01 ч.)
Изпълнени договори     (Публикувано на 01.03.2017 г., 14:10 ч.)
Изпълнени договори    (Публикувано на 15.03.2017 г., 14:02 ч.)
 
„Доставка на зимни и летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.
Четвъртък, 29 Септември 2016г. 15:05ч.

Предмет на поръчката:

 

„Доставка на зимни и летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

06.10.2016 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 29.09.2016 г., 15:05 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 29.09.2016 г., 15:10 ч.)

Протокол  

(Публикувано на 14.10.2016 г., 12:00 ч.)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 22