„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции, както следва: „Периферни устройства и носители на информация”, „Принтери и мултифункционални устройства”, „Специализирани принтери” и „Режекторен филтър”.
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (813415)
Номер на поръчката: 01666-2017-0009
Процедура: Договаряне
Име: „Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции както следва: „Периферни устройства и носители на информация”, „Принтери и мултифункционални устройства”, „Специализирани принтери” и „Режекторен филтър”.
Описание: Обособена позиция № 1 „Периферни устройства и носители на информация” 1 Тонколона 2 бр. 2 Клавиатура - гъвкава 2 бр. 3 Клавиатура 32 бр. 4 Клавиатури тип 1 20 бр. 5 Мишки 20 бр. 6 Компютърна мишка 43 бр. 7 Компютър-на мишка безжична 5 бр. 8 Звукова карта външна 15 бр. 9 Карти- памет 32GB 10 бр. 10 Карти- памет 64GB 18 бр. 11 DVR-USB 2 бр. 12 Модем USB 4G 6 бр. 13 USB HUB 4 бр. 14 Удължителен кабел за usb 10 бр. 15 Patch кабел 36 бр. 16 Външно записващо устройство Blue -Ray 6 бр. 17 Преходник към dvi 12 бр. 18 М.2/МSATA TO SATA адаптер 5 бр. 19 Външен HDD тип 1 - 10 бр. 20 Външен HDD тип 2 - 1 бр. 21 Станция за копиране на твърди дискове 2 бр. 22 USB FLASH памет 8GB – тип 1 - 400 бр. 23 USB FLASH памет 8GB – тип 2 - 260 бр. 24 USB FLASH памет 16GB - 10 бр. Обособена позиция № 2 „Принтери и мултифункционални устройства” 1 Скенер с автоматично подаване на листа (ADF) - 8 бр. 2 Мултифункционално устройство тип 1 - 10 бр. 3 Цветен принтер - 2 бр. 4 Монохромен лазерен принтер - 64 бр. 5 Мултифункционално устройство – монохромно - 20 бр. 6 Мултифункционално устройство –тип 2 - 3 бр. Обособена позиция № 3 „Специализирани принтери” 1. 3D Принтер - 1 бр. 2. Фотопринтер комплект - 1 бр. Обособена позиция № 4 „Режекторен филтър” 1. Режекторен филтър - 35 бр.
Покана с приложения: (Публикувано на 06.11.2017 г., 14:37 ч.)
Протоколи (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:24 ч.)
Доклад (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:27 ч.)
Решение (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:31 ч.)
Договор (Публикувано на 24.01.2018 г., 17:39 ч.)
Договор (Публикувано на 27.11.2018 г., 17:40 ч.)
Договор (Публикувано на 27.11.2018 г., 17:41 ч.)
Приключване на договор (Публикувано на 09.03.2018 г., 16:52 ч.)
Приключване на договор  (Публикувано на 09.03.2018 г., 16:55 ч.)
Приключване на договор  (Публикувано на 29.03.2018 г., 15:57 ч.)
 
Осигуряване на ресторантьорски услуги и кетъринг за нуждите на ДАНС в гр. София и страната
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (811281)
Получен на: 23-10-2017
Номер на поръчката: 01666-2017-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: "Осигуряване на ресторантьорски услуги и кетъринг за нуждите на ДАНС в гр. София и страната" по обособени позиции №1„Осигуряване на ресторантьорски услуги за официални обеди и вечери на територията на гр. София” и № 2 „Осигуряване на ресторантьорски услуги за работни обеди и вечери на територията на гр. София”
Описание: Услугата представлява цялостна организация, подготовка и кулинарна технология за приготвяне и доставяне на храна, както и необходимо обслужване в ресторанти с българска, европейска и гурме кухня за официални и работни обеди и вечери на територията на гр. София.
Покана с приложения (Публикувано на 23.10.2017 г., 17:21 ч.)
Съобщение (Публикувано на 03.11.2017 г., 13:17 ч.)
Протоколи (Публикувано на 24.11.2017 г., 16:23 ч.)
Доклад (Публикувано на 24.11.2017 г., 16:25 ч.)
Решение (Публикувано на 24.11.2017 г., 16:44 ч.)
Договор (Публикувано на 24.01.2018 г., 17:36 ч.)

 

 

 

 

 
Доставка на офис обзавеждане, метални каси и метални шкафове – по спецификация

Номер на поръчката:

01666-2017-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на офис обзавеждане, метални каси и метални шкафове – по спецификация

 Описание:

Предмет на обществената поръчка е: Доставка на офис обзавеждане, метални каси и метални шкафове – по спецификация ”, по обособена позиция № 1 – „Доставка на бюра, контейнери на колелца, гардероби и етажерки”. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят е възложил изпълнението по обособени позиции: № 2 - „Доставка на столове”, № 3 - „Доставка на каси метални” и № 4 - „Доставка на метални шкафове” по реда, предвиден за индивидуалната им стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП). Отделянето на тези обособени позиции е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти

14/11/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 09.10.2017 г., 16:45 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 09.10.2017 г., 16:47 ч.)

Документация

(Публикувано на 09.10.2017 г., 16:48 ч.)

 Протокол

(Публикувано на 23.11.2017 г., 16:24ч.)

 Доклад

(Публикувано на 23.11.2017 г., 16:30 ч.)

 Решение

(Публикувано на 23.11.2017 г., 16:35 ч.)

 Договор

(Публикувано на 22.12.2017 г., 14:36 ч.)

Приключване на договор

 (Публикувано на 30.03.2018 г., 10:47 ч.)
 
Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Сряда, 13 Септември 2017г. 12:04ч.
Element Selection  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" с ID 9068258

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

27.09.2017 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 29.09.2017 г.          (Публикувано на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)

 

Обява за обществена поръчка (Публикувано на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)

Приложения:

            2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

(Публикувани на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)
 Удължаване на срока  за получаване на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОП.

 02.10.2017 г, 17:30 ч. (Публикувано на 28.09.2017 г.)

 Дата на отваряне на офертите:  04.10.2017 г. 10:00 ч., сграда на ДАНС, гр. София, бул. Черни връх № 45.
 Протокол
 (Публикувани на 17.10.2017 г., 13:11 ч.)
 
Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)

 

Номер на поръчката: 01666-2017-0006
Процедура: Открита процедура
 

Име:

Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)
Описание: Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).ДАНС провежда обществена поръчка с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и ОЕМ и поемане на разходите за небаланси за деветнадесет обекта.Прогнозното количество за доставка на ел.енергия Ср.Н. и Н.Н. за срока на действие на договора е 14 321 MWh. Срокът за изпълнение предмета на договора е 36 (тридесет и шест) месеца и започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на активна електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия (ММS), съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/.
Краен срок за подаване на оферти: 09/10/2017 17:30
Място на подаване на офертите: гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45
Решение  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:51 ч.)
Обявление  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:53 ч.)
Документация с приложения  (Публикувано на 04.09.2017 г., 13:56 ч.)
Съобщение по чл. 53 ППЗОП  (Публикувано на 06.10.2017 г., 16:56 ч.)
 Протокол № 1  (Публикувано на 16.10.2017 г., 15:16 ч.)
Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП (Публикувано на 19.10.2017 г., 16:56 ч.)
Протокол № 2 (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:30 ч.)
Доклад (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:36 ч.)
Решение (Публикувано на 02.11.2017 г., 13:47 ч.)

Договор

 

(Публикувано на 22.12.2017 г., 14:47 ч.)

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 23