Доставка на природен газ за обекти на ДАНС

Предмет на поръчката:

 

Доставка на природен газ за обекти на Държавна агенция "Национална сигурност"

Документ:

 

Решение за откриване на процедура (844218)

Номер на поръчката:

 

01666-2018-0001

Процедура:

 

 Договарянe без предварително обявление

Заключение от извършен контрол:

 

Становище за осъществен контрол

(Публикувано на 29.05.2018 г., 15:24 часа)

Договор CNT-136428-A

 

(Публикувано на 25.07.2018 г., 15:01 часа)

Договор CNT-136429-B

 

(Публикувано на 25.07.2018 г., 15:01 часа)

 
Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"

Предмет на поръчката:

 

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" - id-9075260

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

14.05.2018 г., 17:30 ч.; Срокът за подаване на оферти е удължен до 21.05.2018 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 

 16.05.2018 г. ; 10:00 ч.   Дата за отваряне на офертите след удължаване на срока за подаване е 23.05.2018 г.      10;00 часа

 

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 24.04.2018 г., 11:00 ч.)

Приложения:

 

  (Публикувани на 24.04.2018г., 11:00 ч.)

 Протокол

   (Публикувани на 30.05.2018г., 15:20 ч.)
 
„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.

 

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Име: Доставка на летни и автомобилни гуми - по спецификация
Документи: (Публикувано на 18.04.2018 г., 17:04 ч.)
 Протокол  (Публикувано на 09.05.2018 г., 16:12 ч.)
   
   

 

 

 

 
„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция

Документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (815036)

Номер на поръчката:

01666-2017-0010

Процедура:

Договаряне без предварително обявление

Име:

„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”

Описание:

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е:„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област София, област София-град и област Ловеч, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Варна и област Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 3: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Хасково и област Стара Загора, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”. 2. Обекти: 2.1 За ОП № 1 - 9 обекта Н.Н. и 4 обекта Ср.Н.; 2.2 За ОП № 2 - 3 обекта Н.Н и 2.3 За ОП № 3 - 3 обекта Н.Н. 3. Прогнозната стойност за период от 36 (тридесет и шест) месеца по ОП № 1 - 513 000,00 лева без ДДС; по ОП № 2 - 12 800,00 лева без ДДС и по ОП № 3 - 9 200,00 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа на ел. енергия за период от 36 (тридесет и шест) месеца е 535 000,00 лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

 Становище за осъществен конрол от АОП:

 

Договори

 (Публикувано на 20.02.2018 г., 16:30 ч.)

Договор

Допълнително споразумение

 (Публикувано на 13.04.2018 г., 16:07 ч.)

 

 Решение за прекратяване

(Публикувано на 18.04.2018 г., 16:40 ч.) 

Обявление за възложена поръчка - информация за невъзлагане

 (Публикувано на 08.05.2018 г., 16:27 ч.)

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване
Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Име: Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции.
Описание: Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции: Обособена позиция № 1– „Твърд диск”; Обособена позиция № 2 – „Комуникационни компоненти”; Обособена позиция № 3 – „Вентилатори”; Обособена позиция № 4 – „Резервни части и компоненти за компютри висок клас”.
Документи: (Публикувано на 13.11.2017 г., 17:14 ч.)
Удължаване на срока за подаване на оферти (Публикувано на 21.11.2017 г., 17:14 ч.)
Протокол (Публикувано на 12.12.2017 г., 17:14 ч.)
Договор (Публикувано на 22.12.2017 г., 14:32 ч.)
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 23