Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника

Номер на поръчката:

01666-2018-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Оборудване за оптични мрежи”; - Обособена позиция № 2 „Оборудване за телефония”; - Обособена позиция № 3 „Маршрутизатори и комутатори” ; - Обособена позиция № 4 „Материали и оборудване за комуникация”; - Обособена позиция № 5 „Аудио аксесоари”; - Обособена позиция № 6 „Релейка 5-6GHz”. Съгласно 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 „Други" - 948 бр. материали за комун. техн., по реда, предвиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на стойност 833.33 лева без ДДС). Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).

Краен срок за получаване на оферти:

28/08/2018 17:30

 Решение

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:17 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:17 часа)

 Документация

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:22 часа)

 eEEDOP

 

 Протокол

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 15:50 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 15:55часа)

 Решение

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 16.00 часа)

 Договор

  (Публикувано на 29.11.2018 г., 18.10 часа)

 
„Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”

Номер на поръчката:

01666-2018-0005

Процедура:

Договаряне

Име:

„Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”

Описание:

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”. 2. Прогнозната стойност за период от 4 (четири) години е 350 000,00 (триста и петдесет хиляди) лева без ДДС. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти (сгради).

 Решение за откриване

 (Публикувано на 19.07.2018 г., 16:09 ч.)

 Становище за осъществен контрол

 (Публикувано на 17.08.2018 г., 14:23 ч.)

 Договор

 (Публикувано на 04.09.2018 г., 15:15 ч.)

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване

Номер на поръчката:

01666-2018-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – „Дънна платка” - Обособена позиция № 2 – „RAM памет” - Обособена позиция № 3 – „Твърд диск” - Обособена позиция № 4 – „Процесор” - Обособена позиция № 5 – „Оптична мрежова карта” - Обособена позиция № 6 – „Захранване” - Обособена позиция № 7 – „Други компоненти”.

Краен срок за получаване на оферти:

 15/08/2018 17:30

 Решение

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 Документация

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 eЕЕДОП

 

 Протокол

 (Публикувано на 31.08.2018 г., 10:35 часа)

  Доклад

 (Публикувано на 31.08.2018 г., 10:36 часа)

  Решение

(Публикувано на 31.08.2018 г., 10:42 часа)

 Решение

 (Публикувано на 08.10.2018 г., 15:02 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:35 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:37 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:38 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:39 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 20.12.2018 г., 18:04 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 20.12.2018 г., 18:07 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 21.01.2019 г., 17:39 часа)

 

 

 
„Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Номер на поръчката: 01666-2018-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2018 17:30
 Решение

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Обявление

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Документация

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Приложения:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 еЕЕДОП  
 Разяснения

(Публикувано на 02.07.2018 г., 13:50 часа)

 Разяснение

(Публикувано на 09.07.2018 г., 15:39 часа)

 Разяснение

(Публикувано на 09.07.2018 г., 16:27 часа)

 Разяснение

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:21 часа)

 Приложение в Word

 (Публикувано на 18.07.2018 г., 13:16 часа)

 Решение за прекратяване на об. позиция № 3

 (Публикувано на 18.07.2018 г., 16:11 часа)

 Протокол 1

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:00 часа)

 Протокол 2

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:01 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:05 часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:54часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:55 часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:56 часа)

 

 

 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност”
Номер на поръчката: 01666-2018-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Държавна агенция „Национална сигурност”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2018 17:30
 Решение

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Обявление

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Документация

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Съобщение за  отваряне на ценови предложения  

(Публикувано на 15.08.2018 г., 16:49 часа)

 Протокол № 1

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:17 часа)

 Протокол № 2

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:17 часа)

 Доклад

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:22 часа)

 Решение

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:37 часа)

 Договор

 (Публикувано на 26.10.2018 г., 11:41 часа)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 23