„Доставка на зимни автомобилни гуми"
Обществени поръчки
Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Име: Доставка на зимни и автомобилни гуми - по спецификация
Документи: (Публикувано на 14.08.2018 г., 16:45 ч.)
 Протокол  (Публикувано на 29.08.2018 г., 17:25 ч.)
 
„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции

Номер на поръчката:

01666-2018-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

 

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

Описание:

Обществената поръчка за доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация е разделена на обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация”; Обособена позиция № 2 – „Монитори”; Обособена позиция № 3 – „Принтери и мултифункционални устройства”; Обособена позиция № 4 – „Специализирани принтери”; Обособена позиция № 5 – „Копирна машина висок клас

Краен срок за получаване на оферти:

10/09/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Документация

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Протокол 1

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16.30 часа)

 Протокол 2

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16.32 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16:33 часа)

 Решение

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16:35 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 18:05 часа)

 Договор

  (Публикувано на 29.11.2018 г., 18:05 часа)

 

 

 
Доставка на компютри и хардуер по спецификация

Номер на поръчката:

01666-2018-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

Описание:

Обществената поръчка за доставка на компютри и хардуерно оборудване е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Сървърни конфигурации”; Обособена позиция № 2 „Компютърна конфигурация; Обособена позиция № 3 „Настолни компютри”; Обособена позиция № 4 „Преносими компютри”; Обособена позиция № 5 „Монитори”.

Краен срок за получаване на оферти:

30/08/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 Документация

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 31.07.2018 г., 11:31 часа)

 Разяснение

 (Публикувано на 13.08.2018 г., 18:08 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09:00часа)

 Доклад

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09:02 часа)

 Решение

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09.03 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 17.54 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 18.03 часа)

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 15.59 часа)

 
Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника

Номер на поръчката:

01666-2018-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Оборудване за оптични мрежи”; - Обособена позиция № 2 „Оборудване за телефония”; - Обособена позиция № 3 „Маршрутизатори и комутатори” ; - Обособена позиция № 4 „Материали и оборудване за комуникация”; - Обособена позиция № 5 „Аудио аксесоари”; - Обособена позиция № 6 „Релейка 5-6GHz”. Съгласно 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 „Други" - 948 бр. материали за комун. техн., по реда, предвиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на стойност 833.33 лева без ДДС). Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).

Краен срок за получаване на оферти:

28/08/2018 17:30

 Решение

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:17 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:17 часа)

 Документация

 (Публикувано на 23.07.2018 г., 17:22 часа)

 eEEDOP

 

 Протокол

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 15:50 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 15:55часа)

 Решение

 (Публикувано на 18.09.2018 г., 16.00 часа)

 Договор

  (Публикувано на 29.11.2018 г., 18.10 часа)

 
„Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”

Номер на поръчката:

01666-2018-0005

Процедура:

Договаряне

Име:

„Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”

Описание:

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”. 2. Прогнозната стойност за период от 4 (четири) години е 350 000,00 (триста и петдесет хиляди) лева без ДДС. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти (сгради).

 Решение за откриване

 (Публикувано на 19.07.2018 г., 16:09 ч.)

 Становище за осъществен контрол

 (Публикувано на 17.08.2018 г., 14:23 ч.)

 Договор

 (Публикувано на 04.09.2018 г., 15:15 ч.)

 Допълнително споразумение

 (Публикувано на 31.10.2019 г., 11:00 ч.)

 Допълнително споразумение № 2

 

 (Публикувано на 14.02.2020 г., 10:45 ч.)

 

 Допълнително споразумение № 3

(Публикувано на 03.06.2020 г., 11:10 ч.)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 24