"Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции"

Номер на поръчката:

01666-2018-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции”

Описание:

Обществената поръчка за доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции е разделена по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация“ с общ брой артикули - 120;
Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални стелажи по спецификация“ с общ брой артикули - 100;
Обособена позиция № 3 –„Доставка на столове по спецификация“ с общ брой артикули – 270.

Краен срок за получаване на оферти:

02/11/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Документация

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 еЕЕДОП

(Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Разяснения

 Публикувано на 15.10.2018 г., 12.20 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:15 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:17 часа)

 Решение

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:18 часа)

 Решение

 (Публикувано на 13.12.2018 г., 08:52 часа)

 Договор

 (Публикувано на 07.01.2019г., 17:50 часа)

 Договор

 (Публикувано на 07.01.2019г., 17:52 часа)

 Договор

 

 
"Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”

 

Име:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение” по обособени позиции

Описание:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1„Модули, приемници и други елементи за системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение – 157 броя. Обособена позиция № 2„IP камери за видеонаблюдение” 5 броя.

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 14.08.2018 г., 18:37 часа)

 

Краен срок за получаване на оферти:

 

 

 22/08/2018 17:30

удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:

29.08.2018 г.  17:30 ч.

 

Приложения към обява

 (Публикувано на 14.08.2018 г., 18:37 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 05.09.2018 г., 12:00 часа)

 

 

 

 

 

 
„Доставка на зимни автомобилни гуми"
Обществени поръчки
Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Име: Доставка на зимни и автомобилни гуми - по спецификация
Документи: (Публикувано на 14.08.2018 г., 16:45 ч.)
 Протокол  (Публикувано на 29.08.2018 г., 17:25 ч.)
 
„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции

Номер на поръчката:

01666-2018-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

 

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

Описание:

Обществената поръчка за доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация е разделена на обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация”; Обособена позиция № 2 – „Монитори”; Обособена позиция № 3 – „Принтери и мултифункционални устройства”; Обособена позиция № 4 – „Специализирани принтери”; Обособена позиция № 5 – „Копирна машина висок клас

Краен срок за получаване на оферти:

10/09/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Документация

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Протокол 1

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16.30 часа)

 Протокол 2

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16.32 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16:33 часа)

 Решение

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16:35 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 18:05 часа)

 Договор

  (Публикувано на 29.11.2018 г., 18:05 часа)

 

 

 
Доставка на компютри и хардуер по спецификация

Номер на поръчката:

01666-2018-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

Описание:

Обществената поръчка за доставка на компютри и хардуерно оборудване е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Сървърни конфигурации”; Обособена позиция № 2 „Компютърна конфигурация; Обособена позиция № 3 „Настолни компютри”; Обособена позиция № 4 „Преносими компютри”; Обособена позиция № 5 „Монитори”.

Краен срок за получаване на оферти:

30/08/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 Документация

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 31.07.2018 г., 11:31 часа)

 Разяснение

 (Публикувано на 13.08.2018 г., 18:08 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09:00часа)

 Доклад

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09:02 часа)

 Решение

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09.03 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 17.54 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 18.03 часа)

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 15.59 часа)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 5 от 23