Доставка на офис обзавеждане по спецификация за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 Е-поща

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897246)

Номер на поръчката:

01666-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане по спецификация“ за целите на проект BG65ISNP001-6.006-0004-C01 „Създаване на Център за изследване на сигурността на комуникационни и информационни системи на стратегически обекти, част от критичната инфраструктура” по договор № 812108-70/03.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз.

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 01.03.2019 г., 11:29 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

 Решение

 (Публикувано на 23.05.2019 г., 11:40 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 22.07.2019 г., 10:40 часа)

Договор с приложения

(Публикувано на 22.07.2019 г., 10:40 часа)

 

 

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896389)

Номер на поръчката:

01666-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Дънна платка”; - Обособена позиция № 2 „Процесор”.

Краен срок за получаване на оферти:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:29 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:39 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:41 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:43 часа)

Решение за изменение на решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 19.06.2019 г., 16:57 часа)

Обявление за възложена поръчка

(Публикувано на 01.07.2019 г., 17:37 часа)

Договор с приложения

(Публикувано на 01.07.2019 г., 17:35 часа)

Обявление за приключване на договор

(Публикувано на 15.08.2019 г., 09:51 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 16:45 часа)

Договор с приложения

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 16:47 часа)

Обявление за приключване на договор

(Публикувано на 13.09.2019 г., 17:05 часа)

 
„Комплексна услуга по организация на две експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

Документ:

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (896347)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

Описание:

Предоставяне на услуги по логистично и техническо осигуряване включващи хотелско настаняване, трансфер, храна, кафе паузи, оборудвани зали, материали и др. за провеждане на 2 експертни срещи с прогнозен брой 16 участници за I-ва и 100 за II-ра). Планирани за периода от 02.06.2019 г. до 07.06.2019 г.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:03 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:05 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:11 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:13 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:17 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:22 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:31 часа)

 Договор

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 18:01 часа)

Обявление за възложена поръчка

(Публикувано на 17.06.2019 г., 18:04 часа)

Обявление за приключил договор

 (Публикувано на 19.09.2019 г., 17:34 часа)

 
Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация

Номер на поръчката:

01666-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация

Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация”  с общ брой артикули -275.

Краен срок за получаване на оферти:

05.02.2019   17:30

 Решение:

 (Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 Обявление

 ((Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10часа)

 Документация

 ((Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 20.02.2019 г., 16.46 часа)

 Решение

  (Публикувано на 20.02.2019 г., 16.47 часа)

 Договор

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 14.30 часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 14.31 часа)

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  (Публикувано на 07.06.2019 г., 12.00 часа)

 
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти.

Номер на поръчката:

01666-2018-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги, с оглед обезпечаване на дейността на Агенцията в участието й по международни проекти.

Краен срок за получаване на оферти:

07/01/2019 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 16:37 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 16:38 часа)

 Документация

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 17:08 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 17:27 часа)

 Протокол

  (Публикувано на 06.02.2019 г., 11.25 часа)

 Доклад

  Публикувано на 06.02.2019 г., 11.28 часа)

 Решение

  Публикувано на 06.02.2019 г., 11.30 часа)

 Решение на КЗК

 (Публикувано на 09.05.2019 г., 13:26 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 09.05.2019 г., 13:29 часа)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 23