„Доставка на хардуерно оборудване и софтуер, и калибриране на съществуваща система за TEMPEST зониране”, за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”
Вторник, 06 Октомври 2015г. 10:00ч.
Документ: Решение (690764)
Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Получен на: 05-10-2015
Преписка: 01666-2015-0010
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „Доставка на хардуерно оборудване и софтуер, и калибриране на съществуваща система за TEMPEST зониране”, за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”.
   
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
Доклад (Публикувано на 04.11.2015 г.) 
Решение за определяне на изпълнител (Публикувано на 04.11.2015 г.)
 Договор(Публикувано на 03.12.2015 г.)
Плащане по договор (Публикувано на 20.01.2015 г.)
 Освободени гаранции (Публикуване на 10.03.2016 г.)
 Информация за изпълнен договор (Публикуване на 10.03.2016 г.)