Предоставяне на услуги по годишна техническа поддръжка и актуализация на програмните продукти на Oracle за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност".
Вторник, 11 Август 2015г. 15:11ч.
Документ: Решение (682076)
Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Получен на: 11-08-2015
Преписка: 01666-2015-0003
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „Предоставяне на услуги по годишна техническа поддръжка и актуализация на програмните продукти на Oracle за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност"
Доклад (публикувано на 31.08.2015 г. 17:00 часа)
Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 31.08.2015 г. 16:55 часа)
Договор (публикувано на 28.10.2015 г. 18:55 часа)
Плащане (публикувано на 20.11.2015 г. 15:50 часа)