„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация”

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939581)

Номер на поръчката:

01666-2019-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация”

Описание:

Обществената поръчка е разделена на 7 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Комуникационно оборудванетип 1”;Обособена позиция № 2 – Комуникационни материали”;Обособена позиция № 3 – „Електронни компоненти”;Обособена позиция № 4 – „Мрежово оборудване”;Обособена позиция № 5 – Устройство за комуникация”;Обособена позиция № 6 – „Устройства за комуникация LTE;Обособена позиция № 7 – „Комуникационно оборудванетип 2.

Краен срок за получаване на оферти:

22/11/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

 e-EEДОП

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)