Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926799)

Номер на поръчката:

01666-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

„Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация” разделена на 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Захранване I”; Обособена позиция № 2 „Захранване II” Обособена позиция № 3 „Оптична мрежова карта”; Обособена позиция № 4 „Твърд диск I”; Обособена позиция № 5 „Твърд диск за вграждане в дисков масив”; Обособена позиция № 6 „Други компоненти”.

Краен срок за получаване на оферти:

11/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:32 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:33 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:35 часа)