Доставка на компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

 

Документ:

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927390)

Номер на поръчката:

01666-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуер – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютри и хардуер – по спецификация, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Преносими компютри и дискове“ – общо 6 бр. Обособена позиция № 2 „Дисков масив“ - 1 бр Обособена позиция № 3 „Fiber channel интерфейс“ - 2 бр. Обособена позиция № 4 „SAN комутатор“ - 1 бр. Обособена позиция № 5 „Сървърни конфигурации“ - 3 бр. Обособена позиция № 6 „Компютърни конфигурации“ – общо 21 бр. Обособена позиция № 7 „Сървър тип А1“ - 3 бр. Обособена позиция № 8 „Сървър тип А2“ - 1 бр. Обособена позиция № 9 „Сторидж сървър“ – 1 бр. Обособена позиция № 10 „Настолен компютър (бизнес клас)“ - 85 бр. Обособена позиция № 11 „Преносим компютър“ - 10 бр.

Краен срок за получаване на оферти:

17/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:02 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:03 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 18:19 часа)

Разяснение

 (Публикувано на 09.09.2019 г., 18:05 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 Решение

 (Публикувано на 22.10.2019 г., 11:55 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 06.01.2020 г., 14:45 часа)

 Договори

  (Публикувано на 06.01.2020 г., 14:47 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 24.01.2020 г., 18:02 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 11.03.2020 г., 12:02 часа)

  Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 15.04.2020 г., 16:32 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 28.04.2020 г., 14:06 часа)