Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.C01

Документ:

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС) (923727)

Номер на поръчката:

01666-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.CO1 по фонд Вътрешна сигурност, съфинансиран от ЕС

Описание:

Комплексната услуга включва логистично и техническо обезпечаване, хотелско настаняване, изхранване, осигуряване на зала и оборудване /озвучаване и презентационна техника/, кафе-паузи, транспорт на територията на страната, за провеждане на 6 обучения по проект BG65ISNP001-6.006-0002.C01

Краен срок за получаване на оферти за участие:

28/08/2019 17:30

Документация за участие:

  (Публикувано на 25.07.2019 г., 11:45 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 15:45 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 14.08.2019 г., 16:25 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 20.08.2019 г., 17:25 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 08.10.2019 г., 11:45 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 08.10.2019 г., 11:45 часа)

 Решение

 (Публикувано на 08.10.2019 г., 11:45 часа)

 Договор

график

Допълнително споразумение

  (Публикувано на 13.12.2019 г., 16:00 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 13.12.2019 г., 16:00 часа)

Обявление за изменение

  (Публикувано на 01.10.2020 г., 10:50 часа)

 Допълнително споразумение  

график

 (Публикувано на 01.10.2020 г., 10:50 часа)