„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции

Номер на поръчката:

01666-2018-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

 

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

Описание:

Обществената поръчка за доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация е разделена на обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация”; Обособена позиция № 2 – „Монитори”; Обособена позиция № 3 – „Принтери и мултифункционални устройства”; Обособена позиция № 4 – „Специализирани принтери”; Обособена позиция № 5 – „Копирна машина висок клас

Краен срок за получаване на оферти:

10/09/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Документация

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 03.08.2018 г., 09:30 часа)

 Протокол 1

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16.30 часа)

 Протокол 2

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16.32 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16:33 часа)

 Решение

 (Публикувано на 03.10.2018 г., 16:35 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 18:05 часа)

 Договор

  (Публикувано на 29.11.2018 г., 18:05 часа)