„Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.
Понеделник, 21 Август 2017г. 13:26ч.

„Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

01.09.2017 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка (Публикувано на 21.08.2017 г., 14:05 ч.)

Приложения №:

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10  №11  №12  №13 №14

(Публикувано на 21.08.2017 г., 14:15 ч.)

 Протокол  (Публикуван на 08.09.2017 г., 16:53)