„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933174)

Номер на поръчката:

01666-2019-0016

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Описание:

„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” за следните видове горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива:

1. горива;
      - автомобилен бензин А-95Н
      - автомобилен бензин А-98Н и/или А-100Н
      - дизелово гориво за автомобили
2. смазочни материали;
      - синтетични масла
      - полусинтетични масла
      - минерални масла
3. специални течности и добавки за горива;
      - антифриз
      - течност за чистачки
      - спирачна течност
      - хидравлична течност
      - добавка за гориво
         - добавка „AdBlue®“ 

Краен срок за получаване на оферти:

18/10/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

 еЕЕДОП

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

 Протокол

   (Публикувано на 04.12.2019 г., 17.00 часа)

 Доклад

  (Публикувано на 04.12.2019 г., 17.00 часа)

 Решение

  (Публикувано на 04.12.2019 г., 17.00 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 07.05.2020 г., 17.32 часа)

Договор

 (Публикувано на 07.05.2020 г., 17.37 часа)