Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926799)

Номер на поръчката:

01666-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

„Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация” разделена на 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Захранване I”; Обособена позиция № 2 „Захранване II” Обособена позиция № 3 „Оптична мрежова карта”; Обособена позиция № 4 „Твърд диск I”; Обособена позиция № 5 „Твърд диск за вграждане в дисков масив”; Обособена позиция № 6 „Други компоненти”.

Краен срок за получаване на оферти:

11/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:32 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:33 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:35 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 17:25 часа)

Протокол № 1  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:28 часа)
Протокол № 2  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:30 часа)
Доклад  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:32 часа)
Решение за определяне на изпълнител и прекратяване на обособена позиция № 6  (Публикувано на 14.10.2019 г., 15:33 часа)
Обявление за възложена поръчка  (Публикувано на 07.11.2019 г., 18:14 часа)
 Обялвление за възложена поръчка  (Публикувано на 06.01.2020 г., 14:52 часа)
 Договори  (Публикувано на 06.01.2020 г., 14:55 часа)
Обявление за приключил договор  (Публикувано на 24.02.2020 г., 17:45 часа)
Обявление за приключил договор   (Публикувано на 26.02.2020 г., 17:28 часа)
Обявление за приключил договор   (Публикувано на 11.05.2020 г., 12:49 часа)