Международни проекти
ДАНС стана домакин на Международна конференция по противодействие на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца в интернет по проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996 „Децата-потенциални жертви на престъпления в интернет”

На 10 юни 2014 г. в Суит Хотел София бе открита двудневна Международна конференция по противодействие на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца в интернет, на която Държавна агенция "Национална сигурност" бе домакин. Във форума взеха участие представители на правоохранителните органи на 26 държави – членки на ЕС, съседни страни и др., сред които САЩ, Австрия, Холандия, Румъния, Великобритания, Унгария, Гърция, Германия, Малта, Естония, Полша и други, както и представители на Европол, неправителствени организации и на бизнеса, имащи отношение към проблема.

Конференцията бе открита от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” Владимир Писанчев. Приветствие към участниците произнесе заместник-министърът на вътрешните работи Йордан Грамов. Ръководителят на проекта Явор Колев представи същността на проблема, поставените цели и планираните мероприятия в рамките на инициативата. Сред официалните лица на международния форум бяха Ваня Стефанова, заместник-председател на ДАНС; Любка Кабзималска, заместник-районен прокурор, прокурори от ВКП, полицейски аташета.

Събитието се проведе в рамките на проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996 „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Специфична програма „Превенция и борба с престъпността” (ISEC) на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в партньорство с „Международната агенция за превенция на престъпността и политиките за сигурност”, Румъния и Полицейските сили на Малта, като срокът за реализацията е 18 месеца. Стойността на проекта е 125 000 евро, от които 90% са отпуснати под формата на безвъзмезден грант от ЕК, а останалите 10% представляват съфинансиране от страна на ДАНС и „Международната агенция за превенция на престъпността и политиките за сигурност”.

Целта на конференцията бе да се даде широк международен отзвук относно престъпленията, извършвани срещу деца в интернет пространството, постигане на по-ефективно противодействие на онлайн сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца, както и подобряване на механизмите за международно сътрудничество между компетентните институции на национално и международно ниво.

Програмата на конференцията бе изключително разнообразна. Водещи експерти в областта от различни държави презентираха ключови теми, сред които: „Децата в социалните мрежи – опасности и рисково поведение”, „Транснационални сексуални насилници”, „Даркнет” и др. Своя опит споделиха експерти от кибер звената на Малта, Франция, Гърция, Великобритания и др.

Събитието бе отразено от водещи национални медии, сред които БНР, Нова телевизия, БТВ, вестниците „Труд”, „Монитор” и др. 

4 1    1 1    2 1    3 1

 

1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

 

 

 

                   logoPack


 
Стартира изпълнението на проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”

logoPack

 На 07 март 2013 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе работна среща по откриването на проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Специфична програма „Превенция и борба с престъпността” (ISEC) на Европейската комисия.

 Бенефициент по проекта е ДАНС, а партньор и събенефициент е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

        Основната цел на проекта е изграждане на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, което ще функционира на база 24/7. Проектът е с обща продължителност 24 месеца, като общият му бюджет възлиза на приблизителната сума от 2 600 000 евро.

        В рамките на периода за изпълнението на проекта се предвижда да бъдат проведени работни семинари, учебни посещения с цел обмяна на опит и най-добри практики, както и закупуване на необходимото техническо и софтуерно оборудване за изграждането на Националното звено.

 В работната среща по откриването на проекта участваха председателят на ДАНС г-н Владимир Писанчев, председателят на КЗЛД г-жа Венета Шопова и членовете на екипа по проекта от страна на ДАНС и КЗЛД, които ще бъдат пряко ангажирани в дейностите по неговото изпълнение. Присъстваха и представители на Дирекция „Комуникационни и информационни системи”-МВР и на Главна дирекция „Гранична полиция”-МВР.

Работната среща беше открита с встъпителна реч на председателя на ДАНС г-н Владимир Писанчев, който отправи приветствие към участниците и представи важността на обработката на резервационни данни за пътниците като инструменти за идентифицирането на терористи и членове на престъпни групи.

Към участниците в срещата се обърна и председателят на КЗЛД г-жа Венета Шопова, която изрази готовност за тясно сътрудничество в рамките на проекта и представи националната и европейска нормативна база в областта на защитата на личните данни.

Проектът бе представен от неговия ръководител – г-жа Виолета Дъчева, която запозна участниците с основната цел, дейности и предвидените за постигане резултати. 

 

1 5541 1 5546 1 5563 1 5569

 

 

 

1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

 

 

 

 

logoPack

 
ДАНС проведе работен семинар с представители на авиокомпаниите, опериращи на територията на България

На 25.11.2014 г. в Гранд хотел София се проведе работен семинар по проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”. Присъстваха административният секретар на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и 90 експерти от различни държавни институции и частни организации – ДАНС, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), Министерството на вътрешните работи, Главната дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГДГВА), фирмите-посредници по международните превози – СИТА и АМАДЕУС, както и на авиокомпаниите, опериращи на територията на България.

В хода на срещата експерти от ДАНС, ГДГВА, КЗЛД и СИТА представиха различни аспекти, релевантни към създаването и функционирането на Националното звено за събиране и обработване на резервационните данни за пътниците - начинът за подаване на информация към него, защитата на личните данни, които ще бъдат събирани и обработвани, както и необходимостта от уреждането по нормативен ред на неговата структура и дейност.

На работния семинар акцент беше поставен и върху значимостта на PNR звената, като една от важните мерки в борбата с международния тероризъм.

С провеждането на дейността се постигна информираност сред всички ангажирани в събирането и обработването на резервационни данни за пътниците държавни и бизнес структури и бе поет ангажимент от всяка една от тях да допринесе в дейността по създаването и функционирането на Националното PNR звено.

1-1 2-1 3-1

 

              

1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 2 от 3