Проекти по ОПАК
79 служители на Държавна агенция „Национална сигурност” преминаха обучения по комуникационни умения

В съответствие с графика по проект № ЦА-12-22-22/06.06.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приключиха предвидените по дейност 2 обучения по комуникационни умения от Каталога за 2013 г. на Института по публична администрация.

Общо 79 служители на Държавна агенция „Национална сигурност” участваха в 8 обучения по следните тематики:

     - Връзки с обществеността;

     - Практически умения за ефективни комуникации;

     - Специфика на междукултурните комуникации.

Служителите оценяват обученията като успешни и полезни за пряката им работа. Прекият ефект от тях е повишаване на професионалната компетентност, което е елемент от системата за мотивация в ДАНС.

От месец октомври 2013 г. стартира дейност 1 от проекта „Чуждоезиково обучение по английски език от Каталог за 2013 г.”, в рамките на която специализирани обучения по английски език ще преминат 224 агенти на ДАНС.

 
Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-22/06.06.2013 г.

На 15.05.2013 г. от 10.30 ч. се проведе заключителната конференция по първия от четирите проекта на Държавна агенция "Национална сигурност" – „Повишаване на чуждоезиковата компетентност и комуникационните умения на служители на Държавна агенция „Национална сигурност”, по сключения с Управляващия орган на ОПАК договор № ЦА 12-22-22/06.06.2013 г.

Конференцията беше открита от Ваня Стефанова – заместник-председател на ДАНС и продължи с приветствие и оценка за цялостното изпълнение от г-жа Моника Димитрова-Бийчър – ръководител на Управляващия орган на ОПАК, която беше специален гост на конференцията.

Извършените дейности и постигнатите по проекта резултати бяха отчетени в презентацията, изнесена от ръководителя на проекта Николай Петров.

Гости на конференцията бяха заместник-министърът на правосъдието г-н Илия Ангелов, директори, началници на отдели и експерти от Прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация”, Държавната комисия по сигурността на информацията и Института по публична администрация при Министерския съвет.

Събитието беше отразено от екипи на БНТ и в. „Труд”.

- приветствие от Ваня Стефанова – заместник-председател на ДАНС

- презентация

- програма

1-1 1-1 1-1 1-1

 
Откриваща конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № СА-12-22-2/06.06.2013 г.

На 17 юли 2013 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на бул. „Черни връх” № 45 се проведе встъпителна конференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация”, договор № СА 12-22-2/06.06.2013 г.

Конференцията беше открита от г-жа Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. Тя поздрави присъстващите и изрази мнение, че проектът е значим за развитието на ДАНС и важен за ОПАК.

С приветствие към присъстващите се обърна и главният секретар на ДАНС г-н Младен Георгиев. Той представи проекта в качеството си на ръководител на екипа за управление.

На конференцията присъстваха служители на ДАНС, представители на медиите, както и гости от други служби и институции.

- презентация

- програма

- брошура

DSC 3608-15-25 DSC 3636-15-25 DSC 3626-15-25 DSC 3616-15-25

 
Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № СА 12-22-2/06.06.2013 г.

На 13.11.2014 г. от 10.30 часа в сградата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе заключителна конференция по проекта на Агенцията „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация”, по сключен договор с Управляващия орган на ОПАК № СА 12-22-2/06.06.2013 г.

Конференцията беше открита от административния секретар на ДАНС Любомир Осенов. Резултатите от проекта бяха представени от неговия ръководител Чавдар Левчев, а в конференцията участва и Виолета Дъчева, директор на специализирана дирекция към ДАНС. Участниците дадоха положителна оценка на постигнатите по проекта резултати.

На събитието присъстваха представители на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” към МО, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция „Технически операции” и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

- приветствие от Любомир Осенов - административен секретар на ДАНС

- презентация

- програма

1-1 1-1 1-1

 
Откриваща конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-42/06.06.2013 г.

На 19.07.2013 г. от 10.30 ч. се проведе откриващата пресконференция на проекта „Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите”, по сключен договор № ЦА 12-22-42/06.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията беше открита от г-н Младен Георгиев – главен секретар на ДАНС, след което съгласно програмата продължи с презентация на ръководителя на проекта г-н Славчо Петров.

На пресконференцията присъстваха гости от Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” и представители на медии.

- приветствие от Младен Георгиев – главен секретар на ДАНС

- презентация

- програма

- брошура

DSC 3704-15-25 DSC 3681-15-25 DSC 3687-15-25 DSC 3705-15-25

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 3 от 4