ИнформацияНа сайта на ДАНС са публикувани Указания за заявяване на вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ, в регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията

Във връзка с наближаващия краен срок (31 май) за заявяване на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) на обстоятелства относно действителните собственици, и във връзка с постъпили в Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС запитвания относно реда, сроковете и начина на попълване на декларациите по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, която се прилага към Заявление Б7, приложение към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на ЮЛНЦ, ДАНС публикува на сайта си (в категория „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма”/раздел „Указания”) Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.

Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията.

 
България бе домакин на учение на Инициативата за защита от разпространението на оръжия за масово унищожение

В периода 02-04.04.2019 г. България бе домакин на учение по противодействие на разпространението на оръжия за масово унищожение със специален фокус върху предизвикателствата, свързани с незаконния трафик на химични, биологични, радиоактивни и ядрени вещества и материали.

Учението се проведе в рамките на Инициативата за защита от разпространениетона оръжия за масово унищожение (Proliferation Security Initiative) и бе организирано под ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съвместно с Агенцията за намаляване на заплахите (Defense Threat Reduction Agency) на САЩ и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ (USEUCOM). В учението се включиха и представители на Албания, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Хърватия, Грузия, Италия, Косово, Северна Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Украйна.

Ежегодно страните, участващи в Инициативата, провеждат учения в различни държави, насочени към отделни аспекти на противодействието на разпространението на оръжия за масово унищожение. От 2003 г. представители на български ведомства, включително и ДАНС, участват активно в учения и други мероприятия, организирани по линия на Инициативата.

Инициативата за защита от разпространението на оръжия за масово унищожение е част от глобалните усилия, в допълнение към съществуващите инструменти в тази област, за навременно пресичане на трафика на разпространение на оръжия за масово унищожение, на средствата за доставка на такива оръжия и свързаните с тях материали към и от държави и недържавни субекти, предизвикващи загриженост, в съответствие с международното право и резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Инициативата е стартирана през 2003 г. като дейност, а не като организация, и към момента в нея участват над 100 държави, сред които и България. Присъединяването на страната ни е в съответствие с провежданата вътрешна и външна политика срещу разпространението на оръжията за масово унищожение и борбата с тероризма.

1 1 2 1

 

 
При съвместни действия на ДАНС, МВР и прокуратурата е задържано длъжностно лице от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в Ловеч

На 20.03.2019 г. на територията на град Ловеч служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и на МВР, под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Ловеч, проведоха съвместни действия за пресичане на незаконна дейност на служител на областния отдел на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” (ИААА)-Ловеч, свързана с изготвяне на документи с невярно съдържание за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

По случая е образувано досъдебно производство за изготвяне от длъжностно лице на документи с невярно съдържание – протоколи за явяване на теоретичен изпит за придобиване на сводетелство за управление на МПС.

За срок от 24 часа са задържани служителят на ИААА-Ловеч и още две лица, имащи връзка с извършените правонарушения.

Работата по случая продължава.

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 3 от 138