ИнформацияДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари- АМОН

Най- актуалните въпроси, както и регионални политики в борбата срещу изпирането на пари, обсъдиха в София от 5 до 6 юни експерти и официални гости от Европейския съюз, страни от Западните Балкани, Швейцария, САЩ, Израел, Украйна, Грузия, Австралия и Колумбия. България бе представена от експерти на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерство на вътрешните работи.

Акцент на събитието бе определянето на проблемни области при противодействието на изпирането на пари, които на следващ етап се залагат в основите на бъдещи законодателни промени в ЕС. По време на семинара бе наблегнато и на съществената роля, която имат публично-частните партньорства в процеса.

Европол е постоянен Секретариат на АМОН, като европейската полицейска служба е отговорна за координацията на международно ниво между всички структури при провеждането на специализирани операции в борбата срещу изпирането на пари.

Държавна агенция „Национална сигурност“ поема председателството на АМОН в началото на 2017 г. Активната работа на АМОН допринася за по-доброто сътрудничество на национално и международно ниво между ангажираните институции в борбата срещу  изпирането на пари.

Събитието е в изпълнение на проект ISFP-2017-AG-IBA-AMON  „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ с бенефициент  ДАНС.

 

 
Актуализирани указания към задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Във връзка с влезли в сила промени на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародвани в ДВ бр. 42/28.05.2019 г., на електронната страница на ДАНС, категория „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, раздел „Указания”, са публикувани актуализирани „Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията”. Добавят се и „Указания относно приложимостта на регламентираните в чл. 63 от ЗМИП изключения от задължението за вписване на данни за действителни собственици и за приложимостта на чл. 63 от ЗМИП спрямо физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП”.

Указанията са съгласувани с Агенция по вписванията.

 
В ДАНС се проведе среща във връзка с предоставяне на информация по искане на главния прокурор

На 20.05.2019 г. в ДАНС се проведе среща под ръководството на главния прокурор Сотир Цацаров с участието на заместник главния прокурор Иван Гешев, министъра на вътрешните работи Младен Маринов, главния секретар на МВР гл. комисар Ивайло Иванов, директора на ГДБОП-МВР гл. комисар Ивайло Спиридонов, директора на ГДНП-МВР гл. Комисар Христо Терзийски, изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова, заместник-председателя на КПКОНПИ Антон Славчев, председателя на ДАНС Димитър Георгиев и заместник-председателя на ДАНС Недялко Недялков. Обсъдена бе координацията за изпълнение на разпоредени от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров действия за предоставяне на информация за несъответствия с декларирано имотно състояние на лица, заемащи висши публични длъжности.

В хода на координацията бе уточнено всяка институция по компетентност да обобщи без забавяне информация, съобразно поставените от главния прокурор изисквания, за систематизиране от ДАНС и предоставяне на Прокуратурата.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 2 от 138