ИнформацияПри съвместни действия на ДАНС, МВР и прокуратурата по противодействие на тероризма е задържан непълнолетен български гражданин

На 6 юни 2019 г. на територията на гр. Пловдив е проведена съвместна операция на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), Областна дирекция на МВР-Пловдив и СОБТ под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура, при която е задържан непълнолетен български гражданин.

По случая е образувано досъдебно производство.

При претърсване в дома на задържаното лице са открити изработени от него самоделни взривни устройства, химически вещества и компоненти за изработване на взривни устройства, както и материали, съдържащи символика на международна терористична организация.

Към момента няма данни за съучастници на задържаното лице на територията на България.

Работата по случая продължава.

 
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари- АМОН

Най- актуалните въпроси, както и регионални политики в борбата срещу изпирането на пари, обсъдиха в София от 5 до 6 юни експерти и официални гости от Европейския съюз, страни от Западните Балкани, Швейцария, САЩ, Израел, Украйна, Грузия, Австралия и Колумбия. България бе представена от експерти на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерство на вътрешните работи.

Акцент на събитието бе определянето на проблемни области при противодействието на изпирането на пари, които на следващ етап се залагат в основите на бъдещи законодателни промени в ЕС. По време на семинара бе наблегнато и на съществената роля, която имат публично-частните партньорства в процеса.

Европол е постоянен Секретариат на АМОН, като европейската полицейска служба е отговорна за координацията на международно ниво между всички структури при провеждането на специализирани операции в борбата срещу изпирането на пари.

Държавна агенция „Национална сигурност“ поема председателството на АМОН в началото на 2017 г. Активната работа на АМОН допринася за по-доброто сътрудничество на национално и международно ниво между ангажираните институции в борбата срещу  изпирането на пари.

Събитието е в изпълнение на проект ISFP-2017-AG-IBA-AMON  „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ с бенефициент  ДАНС.

 

 
Актуализирани указания към задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Във връзка с влезли в сила промени на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародвани в ДВ бр. 42/28.05.2019 г., на електронната страница на ДАНС, категория „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, раздел „Указания”, са публикувани актуализирани „Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията”. Добавят се и „Указания относно приложимостта на регламентираните в чл. 63 от ЗМИП изключения от задължението за вписване на данни за действителни собственици и за приложимостта на чл. 63 от ЗМИП спрямо физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП”.

Указанията са съгласувани с Агенция по вписванията.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 6 от 142