ИнформацияПри съвместни действия на ДАНС и МВР е предотвратена продажба на предполагаемо опасно за здравето вещество

На 18.02.2019 г. на територията на област Разград служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и на МВР, под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Разград, проведоха съвместни действия за пресичане на престъпна дейност, свързана със съхраняване на опасно за здравето вещество с цел търговия.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 353д, ал. 1 от НК.

Открит и иззет е стъклен съд, който предполагаемо съдържа опасно за здравето вещество – вероятно течен живак, чието установяване подлежи на експертиза.

Задържано е едно лице.

Работата по случая продължава.

 

 
СЪОБЩЕНИЕ за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с приемане в ДАНС на годишни планове за обучение на служителите

Във връзка с голям брой постъпващи в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) планове за обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на  ЗМИП със срок 15.02.2019 г.,  в регистратурата на ДАНС са разкрити 14 допълнителни гишета, които ще приемат документи на задължените лица до 20:00 ч. на 15.02.2019 г.

Плановете могат да бъдат изпращани и по поща или на e-mail адреса на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. (като сканиран документ).

 
Информация за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с изпращане до ДАНС на годишни планове за обучение на служителите

Във връзка с постъпили в ДАНС запитвания, уведомяваме, че съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Планът се изпраща на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти,  и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Указания за изготвянето на плана, както и варианти на примерни планове са публикувани на сайта на ДАНС в раздел „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, подраздел „Указания”.

Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и утвърждаването на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите.

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 5 от 138