България бе домакин на учение на Инициативата за защита от разпространението на оръжия за масово унищожение

В периода 02-04.04.2019 г. България бе домакин на учение по противодействие на разпространението на оръжия за масово унищожение със специален фокус върху предизвикателствата, свързани с незаконния трафик на химични, биологични, радиоактивни и ядрени вещества и материали.

Учението се проведе в рамките на Инициативата за защита от разпространениетона оръжия за масово унищожение (Proliferation Security Initiative) и бе организирано под ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съвместно с Агенцията за намаляване на заплахите (Defense Threat Reduction Agency) на САЩ и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ (USEUCOM). В учението се включиха и представители на Албания, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Хърватия, Грузия, Италия, Косово, Северна Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Украйна.

Ежегодно страните, участващи в Инициативата, провеждат учения в различни държави, насочени към отделни аспекти на противодействието на разпространението на оръжия за масово унищожение. От 2003 г. представители на български ведомства, включително и ДАНС, участват активно в учения и други мероприятия, организирани по линия на Инициативата.

Инициативата за защита от разпространението на оръжия за масово унищожение е част от глобалните усилия, в допълнение към съществуващите инструменти в тази област, за навременно пресичане на трафика на разпространение на оръжия за масово унищожение, на средствата за доставка на такива оръжия и свързаните с тях материали към и от държави и недържавни субекти, предизвикващи загриженост, в съответствие с международното право и резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Инициативата е стартирана през 2003 г. като дейност, а не като организация, и към момента в нея участват над 100 държави, сред които и България. Присъединяването на страната ни е в съответствие с провежданата вътрешна и външна политика срещу разпространението на оръжията за масово унищожение и борбата с тероризма.

1 1 2 1