Председателят на ДАНС Димитър Георгиев проведе работна среща с европейския комисар за Съюза на сигурност Джулиан Кинг

На 14.12.2017 г. председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) Димитър Георгиев проведе работна среща с европейския комисар за Съюза на сигурност Джулиан Кинг.

Двамата обсъдиха широк кръг от въпроси и инициативи, фокусирани върху по-ефективното противодействие на разпространението на радикализма и тероризма в глобален мащаб и в Европа в частност.

Сред основните теми на разговора беше и проблемът с незаконната миграция и усилията на българските власти за справянето с него. Отбелязано беше, че Република България като страна-членка с външни граници за Европейския съюз (ЕС) е изправена пред сериозен миграционен натиск и рискове, свързани с инфилтрирането на чуждестранни бойци, пътуващи към и от зони на конфликти.

На срещата бе обсъдено и предстоящото през 2018 г. българско председателство на Съвета на ЕС.

Джулиан Кинг посети и Националния контратерористичен център в ДАНС, където се запозна с работата на центъра, опериращ в непрекъснат 24-часов режим.

Еврокомисарят за Съюза на сигурност изтъкна като много положителна стъпка на българските власти в укрепването на сигурността изграждането в ДАНС на Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, с което страната ни се нарежда сред първите четири държави-членки на ЕС с функциониращо PNR звено.

 

jking 1