Съобщение до медиите

На 13 април 2010 г. в изпълнение на законовите си функции Държавна агенция „Национална сигурност” проведе срещи с представители на електроразпределителните компании на територията на цялата страна. От тях е изискана информация съгласно чл. 129, ал. 3 от Закона за ДАНС.