Наложените от председателя на ДАНС мерки на турски гражданин са във връзка с действия, насочени срещу териториалната цялост и единството на нацията

Наложените със заповед на председателя на Държавна агенция”Национална сигурност” (ДАНС) принудителни административни мерки на турски гражданин са в изпълнение на функциите и правомощията на Агенцията по противодействие на заплахи за националната сигурност съгласно член 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за ДАНС.

Според събраните от органите на ДАНС данни, лицето е свързано със създаване на антибългарски настроения в райони със смесено население, насочени срещу териториалната цялост и единството на нацията.

Лицето е пребивавало на територията на Република България със статут на продължително пребиваващ от няколко години.