За професионален празник на служителите в ДАНС е обявен 4 януари

С Решение № 977 от 23 декември 2009 г. Министерският съвет на Република България обяви 4 януари за професионален празник на служителите в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

На тази дата през 1907 г. е обнародван Законът за столичната полиция. Законът регламентира създаването на Отдел за обществена безопасност, който разгръща впоследствие своята дейност, по-късно прераства в дирекция за контраразузнаване и сигурност и през отделните исторически периоди претърпява различни трансформации в рамките на други институции.

Решението на правителството легитимира историческата приемственост на специализираната контраразузнавателна структура, която става самостоятелна агенция с приемането на Закона за ДАНС и влизането му в сила от 1 януари 2008 г.