Създадени са териториални дирекции на ДАНС в областните градове
С Постановление № 316 от 23 декември 2009 г. Министерският съвет на Република България определи териториалните дирекции на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Постановлението е в изпълнение на Закона за ДАНС и правилника за прилагането му, които претърпяха промени съответно на 11 ноември и 17 декември 2009 г. Определени са 27 териториални дирекции, чиито райони на действие съвпадат с обособените административни области в страната. Постановлението завършва изграждането на нормативната база по преструктурирането на агенцията и реализира Концепцията за организацията и управлението на ДАНС с цел превръщането й в стройна и ефективна организация.