Становище на Държавна агенция „Национална сигурност” по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР, предвиждащ и изменение на Закона за ДАНС

Във връзка с обсъждането на внесения в Народното събрание от група народни представители на 12.11.2014 г., със сигнатура 454-01-39, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, който в §42 предвижда и изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция „Национална сигурност” предостави на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (КВСОР), Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения (ККССПИСРСДДЗЕС) и Комисията по правни въпроси (КПВ) към Народното събрание следното становище по компетентност >>