Извършена проверка в ДАНС не потвърждава твърденията на бившите служители Рашко Зайков и Велин Хаджолов
Събота, 05 Септември 2009г. 14:30ч.

По заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Цветлин Йовчев е извършена проверка по повод изявленията на бившите служители Рашко Зайков и Велин Хаджолов и изнесената от тях в медиите информация за това, че ръководни служители в агенцията работят за чужди специални служби и са финансово зависими.

В резултат от проверката, направена във всички централни и териториални структури на ДАНС, извършващи оперативноиздирвателна дейност, е установено по безспорен начин, че:

1. Органите на ДАНС не са водили оперативни дела по информация за ръководни служители в агенцията, поставили се в услуга на чужди специални служби или поставени във финансова зависимост.

2. В агенцията не е стартирана процедура по отнемане на допуск до класифицирана информация на ръководни служители, за които да са постъпвали подобни данни.

3. Бившите служители на ДАНС не са докладвали по надлежния ред в рамките на агенцията информацията, съдържаща се в техните твърдения.

Председателят на ДАНС е разпоредил допълнителна проверка, в хода на която да се установи дали посочените бивши служители не са извършили престъпление по служба, прикривайки информация, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения. В зависимост от хода на проверката ще бъдат предприети необходимите законови мерки.