Председателят на ДАНС Цветлин Йовчев освобождава съветниците в кабинета
Вторник, 11 Август 2009г. 12:00ч.

С Указ № 287/10.08.09 г. на президента на Република България Георги Първанов за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е назначен Цветлин Йовчев.

След встъпването си в длъжност председателят на ДАНС ще освободи съветниците в кабинета и ще предложи на Министерски съвет това звено да бъде закрито.

След запознаване с актуалното състояние на ДАНС, при необходимост ще бъдат предложени структурни и кадрови промени в агенцията.