ОТЧЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО И ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.

През първото полугодие на 2014 г. Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) успешно изпълнява мисията си за разкриване, наблюдение, противодействие и предотвратяване на замисляни и осъществявани посегателства срещу националната сигурност на Република България, свързани с организирана престъпна дейност на местни и транснационални структури.

В рамките на националната система за защита на националната сигурност Агенцията осъществява вътрешна координация и взаимодействие с органите на прокуратурата, следствието, МВР, НРС, СВИ-МО, НСО, Агенция „Митници”, НАП, НОИ, други министерства и ведомства, както и с обществени организации.

Поддържа се активно международно сътрудничество, както на двустранно ниво (със съответните структури на държави в и извън ЕС), така и в рамките на членството или ангажиментите на Агенцията в редица международни и регионални организации и форуми на специалните служби и правоохранителните органи (Европол, Интерпол, Евроджъст, Фронтекс, Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа и други).

Целият текст на отчета >>