Съветът на Европа даде положителна оценка за усилията на България срещу изпирането на пари

Съветът на Европа публикува оценителния доклад за прилагането от България на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладът съдържа оценки за пълно или значително съответствие с 39 от общо 49-те международни стандарти в сферата. Този резултат поставя страната на едно от водещите места сред оценяваните държави. Българската финансово-разузнавателна служба (дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС) е оценена високо като напълно съответстваща на техническия стандарт и ефективно изпълняваща своите функции.

Основни заключения от доклада на Комитета MONEYVAL в резултат на ІV оценителен кръг >>