ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари- АМОН

Най- актуалните въпроси, както и регионални политики в борбата срещу изпирането на пари, обсъдиха в София от 5 до 6 юни експерти и официални гости от Европейския съюз, страни от Западните Балкани, Швейцария, САЩ, Израел, Украйна, Грузия, Австралия и Колумбия. България бе представена от експерти на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерство на вътрешните работи.

Акцент на събитието бе определянето на проблемни области при противодействието на изпирането на пари, които на следващ етап се залагат в основите на бъдещи законодателни промени в ЕС. По време на семинара бе наблегнато и на съществената роля, която имат публично-частните партньорства в процеса.

Европол е постоянен Секретариат на АМОН, като европейската полицейска служба е отговорна за координацията на международно ниво между всички структури при провеждането на специализирани операции в борбата срещу изпирането на пари.

Държавна агенция „Национална сигурност“ поема председателството на АМОН в началото на 2017 г. Активната работа на АМОН допринася за по-доброто сътрудничество на национално и международно ниво между ангажираните институции в борбата срещу  изпирането на пари.

Събитието е в изпълнение на проект ISFP-2017-AG-IBA-AMON  „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ с бенефициент  ДАНС.