Среща на Международната работна група за управление на съвместимостта на защитените комуникации
В периода 22-26 октомври 2012 г. Държавна агенция „Национална сигурност” е домакин на 21-та среща на Международната работна група за управление на съвместимостта на защитените комуникации (International Interoperability Control Working Group – IICWG). Мероприятието се провежда в разиденция „Бояна” – гр. София с участие на представители на страните членки на НАТО. Срещата беше открита официално от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и председателя на ДАНС Константин Казаков.