ИнформацияСъвместна операция по противодействие на тероризма на ДАНС и ГДБОП-МВР под ръководството на Специализираната прокуратура

Нa 1 юли 2020 г. на територията на градовете Бургас и Враца, Държавна агенция „Национална сигурност” и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, проведоха операция по противодействие на тероризма.

Под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура за престъпление по чл.108а, ал.6 от НК (участие на български гражданин в терористично престъпление зад граница) е задържан за 72 часа пълнолетен български гражданин.

Установено е, че от 2015 г. до сега лицето е пътувало от България до Сирия, където е участвало във въоръжена дейност в редиците на джихадистки терористични групировки. Бащата на задържаното лице се смята за лидер на една от тези групировки.

До момента няма данни привлеченият към наказателна отговорност български гражданин да е участвал в подготовката на терористични нападения в България.

 
Съобщение

Във връзка с публикации в медиите относно тегления на значителни суми (над 30 хил. лв) в брой от сметки в „УниКредит Булбанк“ АД, ДАНС предоставя следната информация:

С постановление от 04.06.2020 г. Специализираната прокуратура е възложила на ДАНС изясняване на случая.

На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса.
 
 
 
Съобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП относно срокове за изготвяне на вътрешни правила

На 13.05.2020 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето. Съгласно § 13 от същия сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД на Закона за здравето.

Във връзка с горното:

Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 143