ИнформацияСъобщение до задължените субекти по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)

В категория "Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма" е създаден нов раздел "Примерни вътрешни правила по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25 и 27 - 29 по ЗМИП".

Задължените субекти по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП могат да приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните примерни правила, като ги допълват съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма от ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приемат собствени вътрешни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП.

На 21.08.2020 г. изтича крайният срок по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП.

Задължените субекти по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните примерни правила, като ги допълват с оценката на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП.

Лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, изготвят оценка на риска и приемат вътрешни правила по реда на чл. 102 от ЗМИП в следните случаи:

А. С годишен оборот над 20 000 лв. за 2019 год. (чл. 98, ал. 4 от ЗМИП). Сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 13 септември 2020 г.

Б. Независимо от годишния си оборот, могат да изготвят оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП и когато преценят, че е налице опасност от използване на дейността им за: изпиране на пари или финансиране на тероризъм от отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма; прикриване финансирането на тероризъм чрез използването на лица със законни цели и дейност, включително с цел избягване блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси; отклоняване на средства, предназначени за законни цели, към отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма. (чл. 98, ал. 5 от ЗМИП). Сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 5 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 21 август 2020 г. 

 

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че изготвените и приетите от задължените субекти по ЗМИП Вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП НЕ СЛЕДВА ДА се изпращат в ДАНС.

 

В категория "Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма" е създаден нов раздел "Примерни вътрешни правила по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25 и 27 - 29 по ЗМИП".

Задължените субекти по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП могат да приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните примерни правила, като ги допълват съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма от ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приемат собствени вътрешни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП.

На 21.08.2020 г. изтича крайният срок по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП.

Задължените субекти по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните примерни правила, като ги допълват с оценката на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП.

Лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, изготвят оценка на риска и приемат вътрешни правила по реда на чл. 102 от ЗМИП в следните случаи:

А. С годишен оборот над 20 000 лв. за 2019 год. (чл. 98, ал. 4 от ЗМИП). Сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 13 септември 2020 г.

Б. Независимо от годишния си оборот, могат да изготвят оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП и когато преценят, че е налице опасност от използване на дейността им за: изпиране на пари или финансиране на тероризъм от отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма; прикриване финансирането на тероризъм чрез използването на лица със законни цели и дейност, включително с цел избягване блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси; отклоняване на средства, предназначени за законни цели, към отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма. (чл. 98, ал. 5 от ЗМИП). Сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 5 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 21 август 2020 г.

 

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че изготвените и приетите от задължените субекти по ЗМИП Вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП НЕ СЛЕДВА ДА се изпращат в ДАНС.

 
Съобщение

Във връзка с тиражирана в електронни медии информация относно липса на основание за извършване на проучване на Пламен Узунов за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, ДАНС информира:

Длъжността „Секретар по правни въпроси и антикорупция“ е включена в списъка на длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до класифицирана информация на служителите в Администрацията на президента, съгласно чл. 37, ал.1 от ЗЗКИ. Списъкът е утвърден от Главния секретар на Президента на Република България, той и ръководител на организационната единица, и е изпратен в ДАНС.

В ДАНС е получено искане от 10 юни т.г. за проучване на Пламен Димитров Узунов до ниво „Строго секретно“, подписано от Главния секретар, придружено със съгласие, подписано лично от лицето, както и всички изискуеми документи за стартиране на процедура, верифицирани с подпис на Пламен Узунов.

 
Съобщение

В Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е получен сигнал от гражданин, касаещ наличието на документ с подпис на директора на САД „Финансово разузнаване“-ДАНС и съдържащ твърдение за налични големи суми в банкови сметки зад граница на името на Главния прокурор на Република България. Установено е, че посоченият в сигнала документ е бил обект на публикация без автор на сайта actualno.com от 23.10.2019г.

В тази връзка припомняме, че по случая в ДАНС е извършена проверка, установено е, че документ с такъв номер и съдържание не е създаван и той е неистински. Резултатът от проверката е отразен в сайта на ДАНС, раздел „Информация“, със съобщение от 23.10.2019 г. (виж съобщението ТУК)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 144