Докладване по чл.76 от ЗМИП

За лица по чл.4 от ЗМИП -  т.1  (БНБ и Търговските банки)

1. Технически изисквания и настройки за електронно предоставяне на информацията - PDF

https://transactions.dans.bg/CTRBanks

 

 


За лица по чл.4 от ЗМИП -  т.1-35

1. Технически изисквания и настройки за електронно предоставяне на информацията - PDF

2. Инструкции за работа с приложението - PDF

https://transactions.dans.bg/ctrliab

 


 

Инсталиране на Удостоверителната верига на БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД - Link

 

Тел. за контакт: (02) 814 79 51