Достъп до общeствена информация

В изпълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с Вътрешни правила, съгласно заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", са определени условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Заявленията за искане на достъп до обществена информация (за изтегляне на формуляр на заявлението можете да кликнете върху посочения по-долу линк) да се изпращат на адрес: София 1407, бул. "Черни връх" № 45 или на e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Определеното място за четене на предоставената обществена информация е в читалнята на ДАНС на посочения адрес. Работното време на ДАНС е от 08.30 до 17.30 ч. (обедна почивка от 12.00 до 13.00 ч.)

За повече информация се обадете на телефони (02) 814-74-19 и (02) 814-73-79.

В решението за предоставяне на обществена информация всеки заявител ще бъде уведомен за разходите, направени от ДАНС, които е длъжен да заплати чрез превеждане на съответната сума по сметката на агенцията в Българска народна банка – Централно управление:

IBAN: BG70BNBG96613000146801;

BIC:   BNBGBGSD;

В платежния документ е задължително изписването на текста:

"Заплащане за достъп до обществена информация"

Разходните норми при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя са определени със заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.). 

 

 

Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферите на дейност на ДАНС, можете да намерите ТУК

 


 

Заявление за достъп до обществена информация - (74,3 KB)