Проект на Инструкция за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 28.06.2017 г.

 

 

alt

 
Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Проектът е публикуван на  Портала за обществени консултации  към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 09.06.2017 г.

 

 

alt

 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Проектът е публикуван на  Портала за обществени консултации  към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 10.06.2017 г.

 

 

alt

 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност” (обн. ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Проектът е публикуван на  Портала за обществени консултации  към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 10.02.2017 г.

 

 

alt

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 5 от 5