Проект на Наредба № 12 за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 11.05.2020 г.

alt