Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 17.10.2019 г.

alt