Проект на Инструкция за организация на взаимодействието между служба „Военна полиция” и Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът е публикуван на  Портала за обществени консултации  към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 27.12.2017 г.

 

 

alt