Проект на Инструкция за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 28.06.2017 г.

 

 

alt