Проект на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 27.09.2019 г.

alt